Понятия в Хюман дизайн - Хюман Дизайн

Понятия в Хюман дизайн


Системата за дизайна на човека е многопластова наука. По-долу са някои от основните понятия, с които тя работи.

Тип и Стратегия


Четирите човешки типа са Mанифестор, Генератор, Прожектор и Рефлектор. Всеки има специфичен модел на аурата и своя Стратегия.

Научете повече

Видове Авторитети в Хюман дизайн


Авторитета показва как си устроен да преминаваш през множеството точки, в които се очаква да взимаш решения.

Научете повече

9-те центъра в графиката на тялото


В грфиката на тялото има 9 центъра. Всички ние сме деветцентрови същества. В зависимост от дефиницията центровете могат да бъдат дефинирани или недефинирани.

Научете повече

Профил


Профила определя как сме устроени да взаимодействаме с другите и със себе си – на лично, колективно и племенно ниво. Какви роли са ни присъщи, когато възприемаме от средата и когато излъчваме е средата.

Научете повече