Авторитет - Хюман Дизайн
 

Авторитет


Авторитета показва как си устроен да преминаваш през множеството точки, в които се очаква да взимаш решения.

В бодиграфа има няколко центъра, които могат да бъдат Вътрешен авторитет, и те се намират под Центъра Гърло. Това е функционалност в тялото, която е нещо като физически тип вътрешна мъдрост. Ако няма дефиниция под Центъра Гърло, може да имаме или Ментален прожектор, или Рефлектор. Те използват т.нар. Външен авторитет в процеса им на взимане на решения, който може да се базира или на околната среда, или на ежемесечния лунен модел.

Умът никога не е авторитет!
Умът, независимо дали е дефиниран или не, се опитва да бъде „авторитетът” за живота. Дизайнът на човека има за цел да научи човешките същества как сами да си бъдат авторитет, когато става дума за вземането на решения в живота им. Всички сме обусловени да търсим одобрение и авторитет извън себе си и да вземаме решения с ума. А имаме истинен Авторитет, на който можем да се осланяме за вземането на собствените си решения.

Йерархия на Авторитетите

  ВЪТРЕШЕН АВТОРИТЕТ
 1. Емоционален
 2. Сакрален
 3. Далачен
 4. Его
 5. Азов
 6. ВЪНШЕН АВТОРИТЕТ
 7. Околна среда
 8. Лунен
 

Емоционален авторитет

Ако в една карта Слънчевият сплит е дефиниран, винаги той е Вътрешен авторитетът, което означава, че основата за взимане на решения е чувствителността на тялото към даденото решение. Този Вътрешен авторитет може да го притежава или Генератор, или Манифестор, или Енергиен прожектор. Емоционалният център постоянно генерира някакви емоционални вълни, носейки ни емоционални състояния, които влияят на начина, по който възприемаме света. Емоционалните хора са устроени да преживяват своята специфична емоционална вълна от надежда към болка отново и отново. С времето започват да разбират все по-добре своята емоционалност и колко важно е за тях да се чувстват добре с решенията, които взимат. Иначе може да изпитват голяма фрустрация, гняв или огорчение. Затова, когато авторитета е емоционален, винаги трябва да сме осъзнати, че няма истина в момента. Истината се разгръща с времето. Всички емоционални същества трябва да се научат на търпение и никога да не взимат спонтанни емоционални решения.

Понеже Слънчевия сплит е много мощен мотор, човек е силно изкушен да последва емоцията и да взима решения, когато е в емоционален пик, но никога не бива да забравяте, че той е и център на осъзнаване, което се появява с времето. Осъзнаването на емоционалната система е свързано с нуждите, страстта и желанията, които могат да предизвикват много бурни емоционални реакции в тялото, които обаче неизменно отминават. Докато сме на върха на емоционалната вълната, преценката ни е замъглена. Емоционалната химия е много шумна и внезапна и това не може да е подходящ момент за вземане на решение. Затова е нужно да мине време, емоцията да се промени, да остане в миналото и ние да придобием по-комплексно осъзнаване за случилото се.

Ако например сте в щастлив момент от живота, сте склонни да гледате с розови очила на идващите възможности и да се ангажирате некоректно с нещо, което на другия ден вече ще ви се струва като бреме. Всички емоционални трябва да се научат да отлагат взимането на решения. За не много важните решения може само 5 минути да са достатъчни, но когато става въпрос за важни житейски събития, процеса трябва да е по-дълъг. Когато възникне нуждата от взимане на решение, трябва да започнем да наблюдаваме какво говорят нашите усещания за конкретното решение, как бихме се чувствали, ако то стане част от живота ни. Един ден може да сме много ентусиазирани и да искаме то да бъде част от живота ни, а на следващия точно обратното – да не намираме смисъл да го правим и така това колебание може да продължи известно време докато в един момент нещо кликва и ние просто знаем искаме ли го или не. Разбира се 100% сигурност е почти невъзможна, но някак си човека има яснота по въпроса. Като казвам яснота, нямам предвид, че е измислил нещо, което да е ясно в ума, а по-скоро усещането е в тялото – наясно е какво му е емоционалното отношение към съответното решение. Знае, че го иска или вече въобще не му пука за него.

Процеса на изчакване обикновено е съпроводен с някаква доза нервност и несигурност, поради постоянно движещата се биохимична вълна. Емоциите могат да се превърнат в авторитетен водач, ако човек си дава време да преживее изцяло спектъра на чувствата си, без да се пришпорва. Емоционалната яснота се постига, когато решението вече не носи емоционален заряд, чувства се емоционално спокойствие, достигната е по-дълбока истина по отношение на предстоящото решение.

 

Сакрален авторитет

Когато имаме дефиниран Сакрален център и недефиниран Слънчев сплит, Вътрешният авторитет е сакралния отклик. Това е случая с всички неемоционални генератори, при които коректният процес за взимане на решения трябва да е следният:

 1. Трябва да са внимателени към околната среда и да разчитат, че всичко, от което се нуждаят, ще се появи в живота им в най-подходящия момент. Да не инициират.
 2. Когато средата им предостави провокация, те трябва да усетят сакралния си отговор, което за тях означава дали имат налична енергия за справяне с провокацията. Ако сакралния отговор е положителен, за тях е коректно да се ангажират, иначе - не.
За неемоционалните генератори е много полезно да им се задават често Да/Не въпроси, които предизвикват раздвижване на енергийното усещане в областта на Сакрала. Сакралният отклик трябва да се усеща в тялото като прилив на енергия или задвижване на тялото напред и нагоре. Откликът може да е усещане в областта на Сакралния център – малко под пъпа. То може да приеме формата на разливаща се топлина, подскачане или приятно свиване, което сигнализира, че отговорът е положителен. Би могло да се прояви и като спонтанно издадени звуци през устата, които са утвърдителни или не. Ако липсва отклик, то не е коректно да се ангажира с предоставената му провокация.

 

Далачен авторитет

Ако в един дизайн Слънчевия сплит и Сакрала са недефинирани и има дефиниран Център Далак, то Вътрешният авторитет се базира на инстинкта, интуицията или вкуса на тялото. Такъв авторитет може да има или Класически прожектор, или Манифестор. Интелигентността на тялото за оцеляването предупреждава с коя обстановка, коя посока, кои възможности, и хора е безопасно и благоприятно да се ангажирате – или не. Този тип авторитет е изцяло свързан с разбирането на сигналите, които тялото дава, за конкретно нещо. Необходимо е да се доверите на тези интуитивни усещания и да предприемете действие в съгласие с тях, независимо от последиците. Това е авторитет, който е релевантен само към настоящия момент. Далакът говори тихо и не повтаря сигналите си. След 10 минути ситуацията ще се е променила и посланието, което тялото Ви е комуникирало няма да е вече валидно. Не позволявайте на ума си да предугажда или заглушава това послание. Центърът Далак комуникира с Вас във връзка с благополучието Ви, затова е важно да му позволите да бъде авторитет. За далачните хора решенията се случват в момента. Чакате ли, моментът си отива.

 

Его авторитет

Ако в дизайна не присъства дефиниран Слънчев сплит, Сакрал и Далак, и има дефиниран Център на Сърцето/Егото, то основата за взимане на решения за този човек е силата на волята му. Правилните решения се вземат чрез двигателя на волята. Или имаш волята за нещо, или не. Его авторитета може да бъде или за Манифестор, или за Прожектор.

Манифесторският его авторитет е свързан с вербалното изразяване на волята през Центъра на Гърлото. Такъв човек трябва да слуша какво казва, без да се опитва да контролира говоренето с ума. Сърцето Ви говори коя е Вашата автентична истина и може да я чуете чрез думите си. „ Аз искам ...“ „ Аз мога ...“ Вашият глас инициира и движи живота Ви. Доверете му се.

Прожекторите с Его авторитет могат да бъдат много голяма трансформираща сила, но трябва да зачитат стратегията си и да изчакат подходящата за тях покана. Тогава успешно биха напътствали другите. След като бъдете разпознати и поканени, при вземането на решение бъдете центрирани в себе си и себични: „Какво искам?“, „Аз какво ще получа?“

 

Азов авторитет

Ако центърът Г е дефиниран, а не са дефинирани Слънчевият сплит, Сакралът, Далакът, или Егото, резултатът е дизайн с Азов авторитет, който е тук да функционира за собствено удовлетворение. Това може да е дизайн само на Прожектор. При този тип авторитет центърът Г е свързан с Гърлото. Този човек е тук да взема решения въз основа на онова, което го прави щастлив. Той трябва да се пита: „Това ще ме направи ли щастлив? Това ще ми достави ли удовлетворение?”. Когато Ви поканят, вслушвайте се в това, което казвате, не се опитвайте да го измислите, а се вслушайте и се доверете на собствения Ви глас в момента, чрез който говори Вашата идентичност. В говоренето Азовият авторитет чува себе си и знае кое е правилното решение. Необходимо е да слуша какво излиза от устата му спонтанно. Такъв човек задава посока и може да чуе собствената си посока, като слуша какво излиза от устата му в момента.

 

Без Вътрешен авторитет

Ако няма дефинирани центрове под центъра на Гърлото, имаме човек, чийто процес на вземане на решение се базира на сетивната информация за средата, добита чрез отворените центрове. Това е случая с всички Ментални прожектори. При тях всичко се свежда до средата. Ако се намират в неподходящата среда, са с неподходящите хора. Такъв човек е добре да има група съветници, към които да се обръща да го изслушват. Когато обсъждате някое свое решение с другите, трябва да слушате себе си какво казвате. Това Ви помага в процеса на вземане на решението. Не става дума да събира мненията на другите, а по-скоро да ги използва като слушатели, за да чуе какво излиза от собствената му уста във връзка с решението. Понеже имате изключително силен ум, трябва да внимавате да не се намесва при вземането на решения.
Най-важният въпрос за вас е: „Подходяща ли е за мен тази среда?”.

 

Лунен авторитет

Лунния авторитет се асоциира само с Рефлекторите. При тях процеса на взимане на решение се базира на лунният цикъл, който се повтаря приблизително през 28 дена. Преди да вземе решение, Рефлекторът трябва да изчака пълния цикъл на Луната. Рефлекторът има постоянен 28-дневен модел от транзити, който се повтаря всеки месец. Ако не изчака целия лунен цикъл, няма да може да интегрира решението с всички аспекти на неговата същност. Ако разбира и следва този модел, постига яснота в процеса си на взимане на решение и се радва на постоянните изненади и наслада, характерни за Рефлекторския живот. Не бива да позволява да го пришпорват.

Рефлекторите отразяват средата си и ако в нея отсъства усещането за благополучие, той също няма да се чувства добре. Сърцевината на Рефлектора е неговият недефиниран Г център и за да се чувства добре в живота, трябва да е където трябва, с когото трябва.

И за Рефлектора е добре да има надеждни съветници и в хода на 28-дневния цикъл да обсъжда с тях настоящата или потенциалната си ситуация. Когато използва другия като слушател и слуша себе си как говори, Рефлекторът ясно ще разпознае вярното решение, веднъж щом завърши 28-дневният цикъл.

Умът - като Външен авторитет

Независимо дали е дефиниран или не, умът не може да бъде Вътрешен авторитет. Но ще се опита да бъде авторитет в живота ви, заради обуславянето. Той е говорител на всички недефинирани центрове и може да се опитва да поставя Вътрешния авторитет под съмнение. Разбира се, не може просто да го изключите, но бихте могли да наблюдавате взаимодействието му с недефинираните центрове.

Умът е чудесен инструмент за научаване на някакви неща, споделяне на преживявания, качествени и количествени измервания, наблюдения и натрупване на опит, но не може да бъде надежден инструмент за вземане на решения за собствения ни живот. Умът трябва да се отпусне в процеса на вземане на решения и само да наблюдава какви сигнали дава тялото и да им се довери. Той може да е чудесен Външен авторитет за другите. Като деветцентрови същества ние сме тук да развиваме себерефлективно самосъзнание. Иначе казано, умът да опознае тялото и да го заобича.

Ако желаете да научите повече на теория или практика вижте какви семинари и обучения предстоят.

Предстоящи събития