Human Design в 4 прости стъпки - Хюман Дизайн

Human Design в 4 прости стъпки


Хюман Дизайн е съвременна наука за диференциацията. Тя описва как всеки един човек е устроен да функционира коректно. Информацията, която системата предоставя Ви дава възможност да приемете своята уникалност, да се научите да се възползвате от дарбите и силните си страни, да управлявате правилно енергетиката си, за да бъдете в хармония с потока на живота.

Един от най-значимите аспекти в Системата за дизайна на човека /Хюман Дизайн/ е, че може да бъде достатъчно практична за всеки, който я ползва. Разбирайки само няколко прости концепции, Вие може да започнете своя личен процес на трансформация.

Първото нещо, което трябва да направите, е да генерирате своята Хюман дизайн карта. Може да го направите тук . Тя е основният инструмент, от който извличаме информацията за начина на функциониране на Вашия дизайн. Разчитането на картата може да се направи или от професионален анализатор, или Вие сами да се задълбочите в познанието и сами да изследвате информацията, заложена в нея.

Предимството на анализа от професионалист е, че бързо и лесно ще получите цялата Ви необходима информация за Вас, с която да започнете да експериментирате веднага. Обучението за анализатори е дълъг процес, в който се обучават да боравят с понятията и концепциите в системата, както в детайли, така и холистично погледнато.

Предимството сами да изследвате системата е, че ще придобиете по-широк поглед не само върху собствения си процес, а и върху този на Вашите близки, както и за социалното взаимодействие.

Познанието е лесно за разбиране дори и за съвсем начинаещи. Ще Ви представя 4-те основни гледни точки в Системата за Дизайна на Човека, които да подкрепят разбирането Ви за системата и да улеснят Вашия експеримент.

Дефиницията е първото нещо, с което се запознавате в Human Design и остава с Вас, независимо колко задълбочено навлизате в познанието. Това е рамката на всичко, което аналитично правим с познанието и е нещо, което трябва истински да схванем.

Първа гледна точка: Дефиниция

Картата вляво показва всички активации във Вашия дизайн, докато картата вдясно показва само Дефиницията, жизнената сила, която определя основата за процеса на вземане на решение.

В графиката на тялото има 9 центъра и 36 възможни канали, които могат да образуват най-различна по своето естество дефиниция/жизнена сила.

Виждайки каква Дефиниция се образува в картата, може да се обясни как е устроен да функционира човек. Дефиницията поставя основите на останалите 3 основни гледни точки в Human Design:

  • Тип
  • Авторитет
  • Профил

Втора гледна точка: Тип и Стратегия

Енергийният Ви Tип се определя в зависимост от дефинираната жизнена сила. Всеки енергиен Tип има коректна Стратегия, с която да навигира през живота и специфика на функциониране.

Има четири основни Типа.

Трета гледна точка: Авторитет

Вътрешният авторитет също е тясно свързан с Дефиницията Ви. Авторитетът, заедно със Стратегията, са два много важни инструмента, които науката "Хюман дизайн" ни дава. Тези два инструмента са ни нужни, за да се научим да взимаме правилно решения в живота си. Чрез тях ние може да навигираме собствения си живот и да имаме спокойствието, че това което ни се случва, е коректно за нас. Всеки е устроен да има негов личен и надежден авторитет, на който да се осланя, за да разбере коя е неговата автентична истина.

Има седем различни вида авторитети.

Четвърта гледна точка: Профил

Профила разкрива в какви роли – индивидуални и социални – сте устроени да влизате, как взаимодействието с околния свят и оказва значително влияние върху характера Ви. Активациите на Слънцето на Дизайна и на Личността разкриват Профила Ви.

Има 12 различни Профила.

Гледайки всички елементи – Дефиниция, Тип, Вътрешен Авторитет и Профил, може да посочим основните аспекти, които оказват влияние на процеса на вземане на решения и изпълняване на предназначението в живота.

В примера картата сочи Генератор с емоционален Вътрешен авторитет и профил 5/1. Използвайки стратегията да откликва на това, което живота му предоставя, и зачитайки своята емоционална яснота при вземането на решения, ще може да изпълни предназначението си в живота, а именно - да е Еретик-Изследовател.

Системата за дизайна на човека е добре подредена и структурирана наука, която се възприема с ума, но трябва да бъде приложена на практика в живота. Експериментирайки с информацията стъпка по стъпка, решенията, които взимате, неусетно ще Ви поставят на пътя на реализирането на предназначението Ви в живота.

Аз бих могла да Ви подкрепя или с индивидуален анализ, или с обучение. Който и подход да изберете, не се колебайте да се свържете с мен.

Моите услуги