Тип и Стратегия - Хюман Дизайн
 

Тип и Стратегия


Четирите човешки типа са Mанифестор, Генератор, Прожектор и Рефлектор. Всеки има специфичен модел на аурата и своя Стратегия.

В системата за Дизайна на човека съществуват 4 основни типа хора. Въпреки че всеки тип е с милиони вариации, той си има простичък модел, който да бъде разбран, и Стратегия, която да бъде следвана. Четирите човешки типа са:

Всеки има специфичен модел на аурата и своя Стратегия.

 

Манифестор

Стратегия:
Дете: Иска разрешение
Възрастен: Информира
Аура:
Затворена и отблъскваща
Неазова тема:
Гняв
Естествено състояние:
Мир
Въпроси:
Как въздействам?
Механика
 • Недефиниран Център Сакрал
 • Мотор, директно или индиректно свързан към Център Гърло
 • Инициира манифестирането на енергията
 • Енергията се освобождава на мощен импулс
 • Оказва въздействие

За да е налице манифесторски дизайн, трябва в графиката на тялото да има моторен център (Слънчев сплит, Сърце, Корен), директно или индиректно свързан с Центъра на Гърлото, и да НЯМА дефиниран Сакрален център. Манифестора е енергиен тип.

Специфичната дарба на Манифестора е да инициира действие и да оказва въздействие върху другите, което се дължи именно на наличието на връзка между енергиен център и Гърлото. Това е единствения тип, за който е коректно да инициира действия, следствие на коректно взети решения. Иначе казано, ако един Манифестор е взел решение например да си купи нова кола, то може просто да стане и да си я вземе, НО преди това трябва да информира всички, които могат да бъдат засегнати от купуването на новата кола. Манифесторите са относително самостоятелни и могат да взимат от живота това, което преценят, че е за тях.

Когато се доближите до манифестор, се усеща, че има граница, която не бива да преминавате, освен ако той не Ви позволи изрично. Не може просто да го потупате по рамото. Неговата аура е затворена и отблъскваща, което му осигурява нещо като защита, за да може да инициира действията си.

Тази способност да манифестира и да бъде независим, обаче кара другите да се чувстват много некомфортно около него, защото не могат да предвидят действията му. Затова Стратегията да информира е полезна на Манифесторите, защото по този начин сломяват съпротивата, която могат да получат, когато си правят нещата, които искат. Осведомяването успокоява другите. Тогава Манифесторът може да прави своите си неща и да си спести доста съпротива и гняв.

Гневът е чувство, което е много познато на Манифестора. Всеки път, когато някой или нещо се изпречи на пътя му и му попречи да инициира своите решения, това отприщва силната емоция на гнева. Най-много от всичко Манифесторът иска мир. За Манифестора мирът е състояние на съществуване, в което няма съпротива. Мирът е усещане за спокойствие и неподвижност вътре у Манифестора - да бъде оставен на мира, да си върши своите неща. Когато се намери в състояние на мир, тогава знае, че функционира правилно чрез Стратегията и Вътрешния си авторитет.

Манифесторите са изключително въздействащи за хората около себе си. За тях е важно винаги да си дават сметка какво въздействие оказват на околните, защото по този начин винаги ще са наясно кого трябва да информират преди да предприемат действие. Това от своя страна ще премахне съпротивата от пътя им и те ще бъдат в мир със себе си и близките им хора.

 

Генератор

Стратегия:
Да откликва на това, което му предоставя заобикалящата среда
Аура:
Отворена и обгръщаща
Неазова тема:
Неудовлетворение
Естествено състояние:
Удовлетворение
Въпроси:
Кой съм аз? Ще бъда ли попитан?
Механика на Чист генератор
 • Дефиниран Сакрал, без мотор свързан към Гърло
 • След отклик бавно и постепенно отдава енергията си
 • Наслаждава се на процеса
Механика на Манифестиращ генератор
 • Дефиниран Сакрал, мотор свързан към Гърло
 • След отклик бърза да свърши работата
 • Целево ориентиран

Генератора е енергиен тип, който има дефиниран Сакрален център. Генераторите са най-многобройната част от населението. Всички ние живеем в генераторски свят. Стратегията на Генератора е да откликва на това, което му предоставя средата. Те не са устроени да инициират нещата в живота си. Генераторската аура е отворена и привличаща. Те са устроени да привличат правилните за тях неща. Някак си живота им ги доставя. За тях е нужно само да усетят дали имат на разположение достатъчно енергия, за да се ангажират. И това точно представлява сакралния отклик – усещане за наличие на енергия, която да бъде изразходвана конкретно за дадена дейност. Например Генератора се разхожда и среща свой познат, който го кани на кино. Тогава енергията в него или се раздвижва, или не. Или има отклик, или не. Сакралният отклик трябва да се усеща в тялото като прилив на енергия или задвижване на тялото напред и нагоре. Откликът може да е усещане в областта на Сакралния център – малко под пъпа. То може да приеме формата на разливаща се топлина, подскачане или приятно свиване, което сигнализира, че отговорът е положителен. Би могло да се прояви, и като спонтанно издадени звуци през устата, които са утвърдителни или не.

Генераторите трябва да правят това, което обичат, и да обичат това, което правят. Сакралният център осигурява постоянна енергия, която ежедневно може да бъде влагана в креативни или рутинни дейности. Когато генераторът прави нещата, следствие на отклик, той би трябвало да се чувства удовлетворен от стореното. Най-познатото негативно чувство за тях е неудовлетворението. Това означава, че са изразходвали енергията без да са откликнали. Вложили са своя най-ценен ресурс в нещо, което не е било коректно за тях.

Има два вида Генератори, в зависимост от това как се е образувала дефиницията им.

Чист генератор – има дефиниран Сакрал и няма двигател, който да е свързан с Гърлото. Веднъж щом откликне и се въвлече в някаква дейност, Чистият генератор влага енергията си бавно и постъпателно, бележи постепенно развитие стъпка по стъпка. Дарбата и предназначението му в живота е да върши работата, която обича, и да демонстрира способността си да усъвършенства нещата, като преминава през всички етапи, стъпки и плата и съумява да се погрижи за всичко.

Манифестиращият генератор е с дефиниран Сакрален център и има двигател, свързан с Центъра на Гърлото. След отклик Манифестиращият генератор може да пристъпи бързо към действие. Дарбата и предназначението на Манифестиращия генератор е ефикасността. Не минава през процеса стъпка по стъпка. Склонен е да бъде нетърпелив и да се движи много бързо, като прескача същностни, необходими стъпки, които после трябва да се връща, за да поправи. Ако не се научи да забавя темпото, може да е неудовлетворен, че все нещо е пропуснал от бързане. Когато се научи кои стъпки са необходими и кои може да бъдат пропуснати, може да демонстрира своята дарба, а именно да има работата, която обича, и да демонстрира ефикасност.

Пред всички Генератори стои въпросът „Кой съм аз?“. Те истински се интересуват от себе си и за тях е важно да опознават себе си през годините. Когато се научат да се вслушват в тялото си и най-вече в сакралните си усещания, придобиват едно много дълбоко разбиране за начина, по който функционират, и спокойствие, че имат надежден начин за вземане на решения.

 

Прожектор

Стратегия:
Да изчака подходящата покана
Аура:
Фокусирана и поглъщаща
Неазова тема:
Горчивина
Естествено състояние:
Успех
Въпроси:
Кой си ти? Ще бъда ли забелязан?
Механика
 • Недефиниран Сакрален център, няма моторен център свързан към Гърло
 • Изучава другите
 • Специализира се в определена област

Прожекторите са неенергиен тип според Хюман Дизайн. Те нямат дефиниран Сакрален център и моторен център, свързан с Гърлото. Прожекторите могат да бъдат изключително разнообразни в зависимост от образувалата се дефиниция, но най-общо може да бъдат класифицирани като класически, моторни и ментални.

Дарбата и предназначението на Прожекторите е да напътстват енергийните типове, като им задават точните въпроси и предлагат подходящите съвети. Понеже Прожекторите майсторски знаят как енергията да се използва ефективно, забелязват неща, които енергийните типове пропускат. Те се интересуват повече от другия, отколкото от себе си и това им дава възможност да разбират много добре хората и процесите, които се случват в общуването. Тяхната аура е фокусирана напред и поглъщаща и това им помага да се фокусират върху човека срещу тях. Те са максимално ефективни, когато са едно на едно с някого.

Стратегията на прожектора е да изчака да бъде поканен, за да изрази своята специална дарба. Когато влезне в коректно за него взаимоотношение, той започва да „свети“ и се чувства успешен в ситуацията. Прожектора трябва да изчаква своите специални покани, да се почувства разпознат за своите специфични умения. Не всяка покана е подходяща за Прожекторите. За Прожекторите е много важно да общуват с подходящи за тях хора – качеството им на живот зависи от това. Ако не са с правилните хора, може да натрупат много огорчение в живота си. Понеже са устроени да участват в процеса на енергийните типове, те трябва много внимателно да подбират с кого си взаимодействат. Най-точните за тях хора са тези, които припознават техните специални дарби, които ги виждат такива, каквито са.

Стратегията на прожектора трябва да се прилага само за важните решения в живота. Специалните покани, за които стана дума се отнасят за истински важните неща в живота като покана за любов, покана за кариера, покана за свързване с другите и покана за място за живеене. Веднъж получил подобна покана, Прожекторът може да маневрира и да манифестира в рамките на покана, както пожелае.

 

Рефлектор

Стратегия:
Да изчака 28.5 дни
Аура:
Резистентна и тестваща
Неазова тема:
Разочарование
Естествено състояние:
Изненада
Въпроси:
Кой съм аз днес?
Механика
 • Няма дефиниция
 • Променя се спрямо средата и транзитите

Рефлекторите нямат никаква дефиниция. Те са с девет бели центъра. Те са неенргиен тип и процеса им е много по-различен от всички останали типове.

Рефлекторите са устроени всеки ден да са различни, да преживяват живота с различна енергетика и перспектива. За него интересният въпрос е „Кой съм аз днес?“

Дарбата и предназначението на Рефлектора е да отразява това, което се случва в средата му. Той се променя в зависимост от средата, в която се намира. Когато е в сърцето на общността, той се учи от всички, които го заобикалят. За него става ясно, че в света няма добро и лошо, а просто разнообразие. Ключът към щастието на Рефлектора е изненадата, която всеки ден изпитва от живота и хората.

От друга страна за него е важно да разполага с време насаме, за да се отърсва от обуславянето, на което е ежедневно изложен. Трябва да внимава да не стане зависим от околните и много грижливо да подбира кого допуска във вътрешния си кръг. Точната среда, точната общност - това е най-важният въпрос за Рефлектора.

Когато Рефлектора трябва да взима решение, неговата стратегия е да изчака да мине един пълен лунен цикъл – 28,5 дни. През това време Луната успява да се свърже с всеки един аспект от неговия дизайн и той придобива по-цялостно усещане относно решението, което трябва да вземе. С времето някак си нещата се позиционират в живота му. Този ежемесечно повтарящ се лунен модел е най-постоянното нещо, на което може да разчита Рефлектора. Понеже това може да е стратегия само за много важни житейски събития, то затова в ежедневието си е много важно да е с подходящите хора в подходящата среда, защото те определят качеството му на живот.

Това, че всички центрове са недефинирани, не го прави по-уязвим към обуславянето – напротив. Неговата аура е резистентна и тестваща и не позволява на обуславянето да „залепва“. Недефинираните центрове не са недостатък, ако функционира правилно. Всъщност недефинираните центрове могат да бъдат прозорец към най-дълбоката мъдрост.

Ако Рефлекторът ясно познава дизайна си, той е абсолютно предпазен от идентификация с каквото и да било. Химията му усилва всеки и всичко, той има потенциала да види онова, което действително се случва по начин, недостъпен за никой друг. Има талант да открива „светещата точка” - онова нещо, което е необичайно или извън правилата.

Ако желаете да научите повече на теория или практика вижте какви семинари и обучения предстоят.

Предстоящи събития