Профил - Хюман Дизайн
 

Профил


Профила определя как сме устроени да взаимодействаме, какви роли са ни присъщи на лично, колективно и племенно ниво.

Хюман дизайн е многопластова наука и Профила е един от базовите пластове. Той определя как сме устроени да взаимодействаме с другите и със себе си на лично, колективно и племенно ниво. Какви роли са ни присъщи, когато възприемаме от средата, и когато излъчваме е средата.

Профилът се определя от линиите на Слънцето на Личността и Слънцето на Дизайна. Той е комбинация между съзнателни роли и несъзнателни.

Има дванадесет вида профили, които могат да се класифицират в три основни групи:

 • Личен профил – това са хора с лична съдба, които са тук да отработват собствените си неща. Да се изправят и посрещнат личните предизвикателства в живота си. Те са тук да изследват, преживяват и проучват наново – няма спомени от предишни животи. Това са профилите 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6.
 • Съпоставен профил – това е случая само с профил 4/1. Това са хора, които имат фиксирана съдба. Те са много еднопистови. Kогато са тръгнали по пътя си, много трудно, почти никога, не се отклоняват от него.
 • Трансперсонален профил - това са хора, които са устроени да участват в процеса на другите. За тях не е характерно да осъществяват предназначението си сами. Те наблюдават и универсализират процесите, които се случват в света много по-ясно от останалите и са готови да се намесят при подходящи условия. Може да имат спомени от минали животи, например да срещат хора, места и ситуации, които са им необяснимо познати. Това са профилите 5/1, 5/2, 6/2 и 6/3.

 

Профил 1/3 – Изследовател / Мъченик

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – изследовател, интроспективен, скромен. Устроен да задълбочава в изучаването на нещата, които са му интересни. Важно му е да постави стабилна основа в изследванията си, за да стане авторитет.
 • Как влияе на другите – авторитарно.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – с емпатия. В общуването може да се свърже с уважение с всеки.
 • Желана роля, когато изразява себе си – чрез творчество.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – преследван / преследвач.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – самообезпечен / копнеещ.
 • Емоционална динамика на личността – слабост / сила.
 • Осъзнаване към грижата - слабост / сила.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – мъченик, адаптивен, материалист. Подхожда към ситуациите на принципа проба-грешка и много често първото нещо, което разбира, е какво не работи както трябва. Устроен е нещата от живота да го намират и да се „сблъскват“ с него. Откривателски настроен, забелязва потенциала за мутация по-добре от всеки друг.
 • С какво се характеризира влиянието му – анархист. Готов е да отхвърли всякакъв институционен порядък, ако установи, че не работи както трябва.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – песимизъм. Винаги има едно наум, че най-доброто не може да бъде постигнато.
 • Индивидуална посока – поддържане на творческата дейност.
 • Как изразява сексуалността си – открито, чрез създадени и прекъснати връзки.
 • Как проявява човечност – алчност, създадени и прекъснати връзки. За да се чувства сигурен, иска повече, отколкото му е нужно.
 • Емоционална динамика на тялото – преданост / отхвърляне.
 • Осъзнаване към грижата – партньорство / зависимост.
 

Профил 1/4 - Изследовател / Опортюнист

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – изследовател, интроспективен, скромен. Устроен да задълбочава в изучаването на нещата, които са му интересни. Важно му е да постави стабилна основа в изследванията си, за да стане авторитет.
 • Как влияе на другите – авторитарно.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – с емпатия. В общуването може да се свърже с уважение с всеки.
 • Желана роля, когато изразява себе си – чрез творчество.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – преследван / преследвач.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – самообезпечен / копнеещ.
 • Емоционална динамика на личността – слабост / сила.
 • Осъзнаване към грижата - слабост / сила.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – опортюнист, дружелюбен. Приема това, което има, докато се породи възможност за нова успешна трансформация. Влиятелен в своя кръг от познати. Възможностите в живота му идват от неговата приятелска мрежа.
 • С какво се характеризира влиянието му – абдикатор. Готов е да приеме оценката на другите и да се оттегли.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – умора.
 • Индивидуална посока – усамотение. Творческата му енергия се разгръща, когато е насаме със себе си.
 • Как изразява сексуалността си – довереник или не. За да се свърже, трябва да е установено доверието на приятелството.
 • Как проявява човечност – щедрост. Естествено споделя постигнатото изобилие.
 • Емоционална динамика на тялото – благоразположение / недоброжелателност.
 • Осъзнаване към грижата – корупция. Склонен е да се отклони от правилата, ако става дума за близък човек.
 

Профил 2/4 – Отшелник / Опортюнист

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – отшелник, естествен талант. Има естествени дарби, които иска да развива насаме, но всички забелязват неговите качества и искат той да ги сподели с тях. Това са хора, които са устроени да получават призив за изява на таланта си, но трябва да внимават кой зов последват. Не всеки призив е точният за тях.
 • Как влияе на другите – демократ. Служи на волята на мнозинството.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – с тесногръдие или толерантност.
 • Желана роля, когато изразява себе си – хармония.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – стеснителност / дързост. Самоналожени бариери.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – подхранващ / изчерпващ.
 • Емоционална динамика на личността – напредване / отдръпване. Извлича максимума от по-нископоставена позиция чрез навременен контакт и отдръпване.
 • Осъзнаване към грижата – решимост или не.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – опортюнист, дружелюбен. Приема това, което има докато се породи възможност за нова успешна трансформация. Влиятелен в своя кръг от познати. Възможностите в живота му идват от неговата приятелска мрежа.
 • С какво се характеризира влиянието му – абдикатор. Готов е да приеме оценката на другите и да се оттегли.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – умора.
 • Индивидуална посока – усамотение. Творческата му енергия се разгръща, когато е насаме със себе си.
 • Как изразява сексуалността си – довереник или не. За да се свърже, трябва да е установено доверието на приятелството.
 • Как проявява човечност – щедрост. Естествено споделя постигнатото изобилие.
 • Емоционална динамика на тялото – благоразположение / недоброжелателност.
 • Осъзнаване към грижата – корупция. Склонен е да се отклони от правилата, ако става дума за близък човек.
 

Профил 2/5 - Отшелник / Еретик

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – отшелник, естествен талант. Има естествени дарби, които иска да развива насаме, но всички забелязват неговите качества и искат той да ги сподели с тях. Това са хора, които са устроени да получават призив за изява на таланта си, но трябва да внимават кой зов последват. Не всеки призив е точният за тях.
 • Как влияе на другите – демократ. Служи на волята на мнозинството.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – с тесногръдие или толерантност.
 • Желана роля, когато изразява себе си – хармония.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – стеснителност / дързост. Самоналожени бариери.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – подхранващ / изчерпващ.
 • Емоционална динамика на личността – напредване / отдръпване. Извлича максимума от по-нископоставена позиция чрез навременен контакт и отдръпване.
 • Осъзнаване към грижата – решимост или не.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – еретик, практичен. Директно и открито предизвиква нормите. В кризисни ситуации предлага практични решения. Проектира, че може да се справя с всякакви трудности, но не винаги е така. Вижда общата картинка и може да предложи работещо решение. Държи на репутацията си.
 • С какво се характеризира влиянието му – генерал. Води с авторитет обществото.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – спасител. Има способността да преодолява препятствията, в името на подобряването на живота на хората.
 • Индивидуална посока – привлекателност. Има енергията да привлича обществото, когато изразява своята креативност.
 • Как изразява сексуалността си – съблазнител / съблазнен.
 • Как проявява човечност – изпълнител. Разпределя ефективно ресурсите между всички.
 • Емоционална динамика на тялото – себеотрицание / себичност.
 • Осъзнаване към грижата – дисциплина / бунт.
 

Профил 3/5 – Мъченик / Еретик

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – мъченик, адаптивен, материалист. Подхожда към ситуациите на принципа проба-грешка и много често първото нещо, което разбира е, какво не работи както трябва. Устроен е нещата от живота да го намират и да се „сблъскват“ с него. Откривателски настроен, забелязва потенциала за мутация по-добре от всеки друг.
 • Как влияе на другите – анархистично. Готов е да отхвърли всякакъв институционен порядък, ако установи, че не работи както трябва.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – песимистично. Винаги има едно наум, че най-доброто не може да бъде постигнато.
 • Желана роля, когато изразява себе си – поддържане на творческата дейност.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – открито, чрез създадени и прекъснати връзки.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – алчност, създадени и прекъснати връзки. За да се чувства сигурен иска повече, отколкото му е нужно.
 • Емоционална динамика на личността – преданост / отхвърляне.
 • Осъзнаване към грижата – партньорство / зависимост.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – еретик, практичен. Директно и открито предизвиква нормите. В кризисни ситуации предлага практични решения. Проектира, че може да се справя с всякакви трудности, но не винаги е така. Вижда общата картинка и може да предложи работещо решение. Държи на репутацията си.
 • С какво се характеризира влиянието му – генерал. Води с авторитет обществото.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – спасител. Има способността да преодолява препятствията, в името на подобряването на живота на хората.
 • Индивидуална посока – привлекателност. Има енергията да привлича обществото, когато изразява своята креативност.
 • Как изразява сексуалността си – съблазнител / съблазнен.
 • Как проявява човечност – изпълнител. Разпределя ефективно ресурсите между всички.
 • Емоционална динамика на тялото – себеотрицание / себичност.
 • Осъзнаване към грижата – дисциплина / бунт.
 

Профил 3/6 – Мъченик / Ролеви модел

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – мъченик, адаптивен, материалист. Подхожда към ситуациите на принципа проба-грешка и много често първото нещо, което разбира е, какво не работи както трябва. Устроен е нещата от живота да го намират и да се „сблъскват“ с него. Откривателски настроен, забелязва потенциала за мутация по-добре от всеки друг.
 • Как влияе на другите – анархистично. Готов е да отхвърли всякакъв институционен порядък, ако установи, че не работи както трябва.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – песимистично. Винаги има едно наум, че най-доброто не може да бъде постигнато.
 • Желана роля, когато изразява себе си – поддържане на творческата дейност.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – открито, чрез създадени и прекъснати връзки.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – алчност, създадени и прекъснати връзки. За да се чувства сигурен иска повече, отколкото му е нужно.
 • Емоционална динамика на личността – преданост / отхвърляне.
 • Осъзнаване към грижата – партньорство / зависимост.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – ролеви модел, мъдрост. Съвършено изразяване на нормите чрез действия, вместо думи. Има широка перспектива. Процеса на изкристализиране на ролевия модел е много дълъг и той е разделен на три етапа. Първия етап е до навършване на около 30 години. Това е етап на откривателство на принципа проба-грешка. В този период имат усещане, че нямат контрол върху живота си и натрупват доста песимизъм. Следващият етап е от 30 до 50 години, който е по-оптимистичен. Това е период на преоценка и развитие на ресурсите, на интегриране на откритията през първия период (до 30 г) като основа на вътрешния авторитет, който ще изразява като Ролеви модел (след 50 г). Третия етап започва след около 50та му година. Тогава става жив пример за осъзнато същество, което изживява уникалното си предназначение.
 • С какво се характеризира влиянието му – администратор. Споделя и справедливо разпределя властта.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – оптимизъм.
 • Индивидуална посока – обективен за креативния процес.
 • Как изразява сексуалността си – сродна душа или не.
 • Как проявява човечност – зоркост. Доверие или не. Предпазва от злоупотреба с щедростта.
 • Емоционална динамика на тялото – съчувствие / безразличие. Миротворно настроен.
 • Осъзнаване към грижата – лидерство или не.
 

Профил 4/6 – Опортюнист / Ролеви модел

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – опортюнист, дружелюбен. Приема това, което има докато се породи възможност за нова успешна трансформация. Влиятелен в своя кръг от познати. Възможностите в живота му идват от неговата приятелска мрежа.
 • Как влияе на другите – абдикатор. Готов е да приеме оценката на другите и да се оттегли.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – умора.
 • Желана роля, когато изразява себе си – усамотение. Творческата му енергия се разгръща, когато е насаме със себе си.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – довереник или не. За да се свърже, трябва да е установено доверието на приятелството.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – щедрост. Естествено споделя постигнатото изобилие.
 • Емоционална динамика на личността – благоразположение / недоброжелателност.
 • Осъзнаване към грижата – корупция. Склонен е да се отклони от правилата, ако става дума за близък човек.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Поведение, с което определя себе си – ролеви модел, мъдрост. Съвършено изразяване на нормите чрез действия, вместо думи. Има широка перспектива. Процеса на изкристализиране на ролевия модел е много дълъг и той е разделен на три етапа. Първия етап е до навършване на около 30 години. Това е етап на откривателство на принципа проба-грешка. В този период имат усещане, че нямат контрол върху живота си и натрупват доста песимизъм. Следващият етап е от 30 до 50 години, който е по-оптимистичен. Отдръпва се в своя съкровен душевен процес и е повече наблюдател. Това е период на преоценка и развитие на ресурсите, на интегриране на откритията през първия период (до 30 г) като основа на вътрешния авторитет, който ще изразява като Ролеви модел (след 50 г). Третия етап започва след около 50та му година. Тогава става жив пример за осъзнато същество, което изживява уникалното си предназначение.
 • С какво се характеризира влиянието му – администратор. Споделя и справедливо разпределя властта.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – оптимизъм.
 • Индивидуална посока – обективен за креативния процес.
 • Как изразява сексуалността си – сродна душа или не.
 • Как проявява човечност – зоркост. Доверие или не. Предпазва от злоупотреба с щедростта.
 • Емоционална динамика на тялото – съчувствие / безразличие. Миротворно настроен.
 • Осъзнаване към грижата – лидерство или не.
 

Профил 4/1 – Опортюнист / Изследовател

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – опортюнист, дружелюбен. Приема това, което има докато се породи възможност за нова успешна трансформация. Влиятелен в своя кръг от познати. Възможностите в живота му идват от неговата приятелска мрежа.
 • Как влияе на другите – абдикатор. Готов е да приеме оценката на другите и да се оттегли.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – умора.
 • Желана роля, когато изразява себе си – усамотение. Творческата му енергия се разгръща, когато е насаме със себе си.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – довереник или не. За да се свърже, трябва да е установено доверието на приятелството.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – щедрост. Естествено споделя постигнатото изобилие.
 • Емоционална динамика на личността – благоразположение / недоброжелателност.
 • Осъзнаване към грижата – корупция. Склонен е да се отклони от правилата, ако става дума за близък човек.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – изследовател, интроспективен, скромен. Устроен да задълбочава в изучаването на нещата, които са му интересни. Важно му е да постави стабилна основа в изследванията си, за да стане авторитет.
 • С какво се характеризира влиянието му – авторитарно.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – емпатия. В общуването може да се свърже с уважение с всеки.
 • Индивидуална посока – чрез творчество.
 • Как изразява сексуалността си – преследван / преследвач.
 • Как проявява човечност – самообезпечен / копнеещ.
 • Емоционална динамика на тялото – слабост / сила.
 • Осъзнаване към грижата - слабост / сила.
 

Профил 5/1 – Еретик / Изследовател

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – еретик, практичен. Директно и открито предизвиква нормите. В кризисни ситуации предлага практични решения. Проектира, че може да се справя с всякакви трудности, но не винаги е така. Вижда общата картинка и може да предложи работещо решение. Държи на репутацията си. Влиятелен за непознати.
 • Как влияе на другите – генерал. Води с авторитет обществото.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – спасител. Има способността да преодолява препятствията, в името на подобряването на живота на хората.
 • Желана роля, когато изразява себе си – привлекателност. Има енергията да привлича обществото, когато изразява своята креативност.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – съблазнител / съблазнен.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – изпълнител. Разпределящ / трупащ. Разпределя ефективно ресурсите между всички.
 • Емоционална динамика на личността – себеотрицание / себичност.
 • Осъзнаване към грижата – дисциплина / бунт.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – изследовател, интроспективен, скромен. Устроен да задълбочава в изучаването на нещата, които са му интересни. Важно му е да постави стабилна основа в изследванията си, за да стане авторитет.
 • С какво се характеризира влиянието му – авторитарно.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – емпатия. В общуването може да се свърже с уважение с всеки.
 • Индивидуална посока – чрез творчество.
 • Как изразява сексуалността си – преследван / преследвач.
 • Как проявява човечност – самообезпечен / копнеещ.
 • Емоционална динамика на тялото – слабост / сила.
 • Осъзнаване към грижата - слабост / сила.
 

Профил 5/2 – Еретик / Отшелник

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – еретик, практичен. Директно и открито предизвиква нормите. В кризисни ситуации предлага практични решения. Проектира, че може да се справя с всякакви трудности, но не винаги е така. Вижда общата картинка и може да предложи работещо решение. Държи на репутацията си. Влиятелен за непознати.
 • Как влияе на другите – генерал. Води с авторитет обществото.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – спасител. Има способността да преодолява препятствията, в името на подобряването на живота на хората.
 • Желана роля, когато изразява себе си – привлекателност. Има енергията да привлича обществото, когато изразява своята креативност.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – съблазнител / съблазнен.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – изпълнител. Разпределящ / трупащ. Разпределя ефективно ресурсите между всички.
 • Емоционална динамика на личността – себеотрицание / себичност.
 • Осъзнаване към грижата – дисциплина / бунт.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – отшелник, естествен талант. Има естествени дарби, които иска да развива насаме, но всички забелязват неговите качества и искат той да ги сподели с тях. Това са хора, които са устроени да получават призив за изява на таланта си, но трябва да внимават кой зов последват. Не всеки призив е точният за тях.
 • С какво се характеризира влиянието му – демократ. Служи на волята на мнозинството.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – тесногръдие или толерантност.
 • Индивидуална посока – хармония.
 • Как изразява сексуалността си – стеснителност / дързост. Самоналожени бариери.
 • Как проявява човечност – подхранващ / изчерпващ.
 • Емоционална динамика на тялото – напредване / отдръпване. Извлича максимума от по-нископоставена позиция чрез навременен контакт и отдръпване.
 • Осъзнаване към грижата – решимост или не.
 

Профил 6/2 – Ролеви модел / Отшелник

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Поведение, с което определя себе си – ролеви модел, мъдрост. Съвършено изразяване на нормите чрез действия, вместо думи. Има широка перспектива. Процеса на изкристализиране на ролевия модел е много дълъг и той е разделен на три етапа. Първия етап е до навършване на около 30 години. Това е етап на откривателство на принципа проба-грешка. В този период имат усещане, че нямат контрол върху живота си и натрупват доста песимизъм. Следващият етап е от 30 до 50 години, който е по-оптимистичен. Отдръпва се в своя съкровен душевен процес и е повече наблюдател. Това е период на преоценка и развитие на ресурсите, на интегриране на откритията през първия период (до 30 г) като основа на вътрешния авторитет, който ще изразява като Ролеви модел (след 50 г). Третия етап започва след около 50та му година. Тогава става жив пример за осъзнато същество, което изживява уникалното си предназначение.
 • Как влияе на другите – администратор. Споделя и справедливо разпределя властта.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – оптимизъм.
 • Желана роля, когато изразява себе си – обективен за креативния процес.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – сродна душа или не.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – зоркост. Доверие или не. Предпазва от злоупотреба с щедростта.
 • Емоционална динамика на личността – съчувствие / безразличие. Миротворно настроен.
 • Осъзнаване към грижата – лидерство или не.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – отшелник, естествен талант. Има естествени дарби, които иска да развива насаме, но всички забелязват неговите качества и искат той да ги сподели с тях. Това са хора, които са устроени да получават призив за изява на таланта си, но трябва да внимават кой зов последват. Не всеки призив е точният за тях.
 • С какво се характеризира влиянието му – демократ. Служи на волята на мнозинството.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – тесногръдие или толерантност.
 • Индивидуална посока – хармония.
 • Как изразява сексуалността си – стеснителност / дързост. Самоналожени бариери.
 • Как проявява човечност – подхранващ / изчерпващ.
 • Емоционална динамика на тялото – напредване / отдръпване. Извлича максимума от по-нископоставена позиция чрез навременен контакт и отдръпване.
 • Осъзнаване към грижата – решимост или не.
 

Профил 6/3 – Ролеви модел / Мъченик

На съзнателно ниво ролите, които са му присъщи са следните:

 • Естествената му природа, която се изявява – ролеви модел, мъдрост. Съвършено изразяване на нормите чрез действия, вместо думи. Има широка перспектива. Процеса на изкристализиране на ролевия модел е много дълъг и той е разделен на три етапа. Първия етап е до навършване на около 30 години. Това е етап на откривателство на принципа проба-грешка. В този период имат усещане, че нямат контрол върху живота си и натрупват доста песимизъм. Следващият етап е от 30 до 50 години, който е по-оптимистичен. Това е период на преоценка и развитие на ресурсите, на интегриране на откритията през първия период (до 30 г) като основа на вътрешния авторитет, който ще изразява като Ролеви модел (след 50 г). Третия етап започва след около 50та му година. Тогава става жив пример за осъзнато същество, което изживява уникалното си предназначение.
 • Как влияе на другите – администратор. Споделя и справедливо разпределя властта.
 • Как възприема в общуването, когато е с ограничена перспектива – оптимизъм.
 • Желана роля, когато изразява себе си – обективен за креативния процес.
 • Стратегия за свързване с интимен партньор – сродна душа или не.
 • Стратегията му да се погрижи за себе си и близките си – зоркост. Доверие или не. Предпазва от злоупотреба с щедростта.
 • Емоционална динамика на личността – съчувствие / безразличие. Миротворно настроен.
 • Осъзнаване към грижата – лидерство или не.

На несъзнателно ниво приема следните роли:

 • Естествената му природа, която се изявява – мъченик, адаптивен, материалист. Подхожда към ситуациите на принципа проба-грешка и много често първото нещо, което разбира е, какво не работи както трябва. Устроен е нещата от живота да го намират и да се „сблъскват“ с него. Откривателски настроен, забелязва потенциала за мутация по-добре от всеки друг.
 • С какво се характеризира влиянието му – анархист. Готов е да отхвърли всякакъв институционен порядък, ако установи, че не работи както трябва.
 • Каква памет съхранява след взаимодействие с другите – песимизъм. Винаги има едно наум, че най-доброто не може да бъде постигнато.
 • Индивидуална посока – поддържане на творческата дейност.
 • Как изразява сексуалността си – открито, чрез създадени и прекъснати връзки.
 • Как проявява човечност – алчност, създадени и прекъснати връзки. За да се чувства сигурен иска повече, отколкото му е нужно.
 • Емоционална динамика на тялото – преданост / отхвърляне.
 • Осъзнаване към грижата – партньорство / зависимост.

Ако желаете да научите повече на теория или практика вижте какви семинари и обучения предстоят.

Предстоящи събития