9-те центъра - Хюман Дизайн
 

9-те центъра


В графиката на тялото има 9 центъра - Глава, Аджна, Гърло, Център Г, Сърце, Сакрал, Слънчев сплит, Далак, Корен.

Всички ние сме деветцентрови същества. В зависимост от дефиницията центровете могат да бъдат дефинирани или недефинирани. Казваме, че са дефинирани когато са свързани с канал, между тях протича жизнена сила. Когато центъра е дефиниран (оцветен), той има фиксиран и надежден начин на работа. Човек може да разчита на тази жизнена сила през целия си живот и може да бъде база за взимане на решение.

Когато центъра не е дефиниран (остава бял в графиката на тялото), тогава човека е устроен да му въздействат в темите на отворените центрове. Недефинираните центрове не функционират по надежден и постоянен начин, което означава, че не могат да бъдат база за взимане на решение. В недефинираните центрове се натрупва т.нар. обуславяне – ако дълго време човек е поставен в среда, в която хората около него имат дефиниция, там където той няма, в ежедневното взаимодействие може да започне да смята, че и той е като тях. Например, ако някой няма дефиниран коренен център, но в семейството му има такива, то той вероятно ще започне да се държи все едно и той има постоянно налична енергия за действие, но това не е коректно и здравословно за него - да поставя себе си в ситуации на стрес и напрегнато ежедневие.

 

Център Глава

Това е център на напрежение. Отнася се за напрежението, което задвижва менталния процес, за нашето вдъхновение да мислим. Центърът Глава винаги е дефиниран заедно с центъра Аджна. Напрежението на Главата поражда съмнения, объркване или нуждата да разбулиш някаква мистерия, които се предават на центъра Аджна, който отговаря за обработването на това ментално напрежение, като извежда концепции и формули, идеи, мнения или прозрения.

Когато този център е дефиниран (оцветен в жълто) в графиката на тялото, той създава ментално напрежение да се схващат и разбират нещата. За него объркването, съмнението и яснотата са естествен процес, който си има собствен тайминг. Яснотата се появява, когато се появи, не бърза да измисли нещата, а се наслаждава на вдъхновяващите теми, които занимават ума му. Действа вдъхновяващо на другите, като ги мотивира ментално и усилва, привлича фокуса на внимание на околните. Такъв човек е устроен да е под ментално напрежение и като цяло може да се справя с него.

В нездравословно отношение дефинираната Глава може да насочва менталното напрежение навътре към себе си и да си причини дълбоко безпокойство, себеобъркване или депресия. Също така да бърза да извлича смисъл от объркването и да няма търпение да изчака процеса на яснота, поради което може да пропусне възможността за истински вдъхновяващите неща.

Когато този център е недефиниран (остава бял) в графиката на тялото, може лесно да се изгубва във въпроси, съмнения и объркване – лесно да губи фокус. Менталното напрежение му пречи и ако се опитва да се освободи от него, като прави нещо, или да решава всички попаднали му въпроси, може да попадне в капана на неаза и да се занимава само с нещата на другите, които нямат реална стойност за него.

В здравословно отношение недефинираната Глава изследва на какво да отдаде менталния си процес, кое е вдъхновяващо. Не се поддава на напрежението да отговаря на въпросите на другите. Наслаждава се на напрежението да знае повече, без да се идентифицира с него. Наслаждава се да мисли и не взима решения на база това, което мисли. Ангажира се с ментални разсъждения само следствие на Вътрешния авторитет.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Създава напрежение в другите да действат под въздействието на вдъхновяващи неща или да се отказват от ценни и вдъхновяващи неща.

Биологичното съответствие на този център е Епифизната жлеза.

Портали в Център Глава

Портал 64 - Порталът на Объркването. Преди завършека.
Менталното напрежение, абстрактно да извлечеш смисъл от минали събития.

Портал 61 - Порталът на Мистерията. Вътрешната истина.
Менталното напрежение да узнеш нещо ново, да познаеш непознаваемото.

Портал 63 - Порталът на Съмненията. След завършека
Менталното напрежение да намериш логическо решение.

 

Център Корен

Кореновият център, заедно с Центъра на Главата, са центрове на напрежение. Интересно е да се забележи, че нашият дизайн е поставен в сандвич от напрежение и точно от това напрежение зависи как той ще бъде осъществен. От едната страна имаме ментално напрежение да измисляме някакви неща, а от другата – напрежението да правим някакви неща.

Биологически Кореновият център е свързан с адреналиновата система и с хормоните на стреса. Стресът в живота не може да бъде избегнат, но човек може да се научи как да се възползва от него, вместо да страда. Адреналиновата енергия е важно гориво, което е предназначено за ситуации, в които се изисква спешност, трудни ситуации, в които може да е застрашено нашето оцеляване. T.e. това е енергия, която се освобождава в нашето тяло с точно определена цел и трябва да бъде използвана по предназначение. В съвременния свят стресът е нещо, което е пропило нашия живот на много дълбоко ниво и едва ли не се приема за норма. Това е и причината много хора да страдат от заболяванията си, които са се отключили следствие на неправилно менажиране на стреса.

Коренният център, освен център на напрежение, е и моторен център, което го прави много могъщ. Точно затова няма и пряк достъп до изява през Центъра на Гърлото. Ако разгледаме бодиграфа ще видим, че енергията на Корена достига до гърлото „преработена“ през центровете или на Далака, или на Слънчевия сплит, или на Сакрала.

Като мотор Коренният център предоставя гориво за нашето оцеляване и благосъстояние, за нашите нужди, желания и страсти, както и поддържа нашите базови формати за живот. Той излъчва 9 различни типа напрежение, като адреналиновото е само едно от тях. Например напрежението да се усъвършенстват и подобряват нещата е едното, напрежението да започваш нови неща, напрежението да се концентрираш, амбицията да се трансформираш, напрежението да чувстваш и др. Кореновото напрежение буквално ни задвижва физически.

Ако той е дефиниран, начина на управление на стреса в живота ни винаги е свързан с уникалната конфигурация на този център в бодиграфа. Всеки дефиниран център има фиксиран и надежден начин на работа, и в зависимост от каналите и порталите, които го дефинират, може да се опише механиката му на действие.

Ако обаче този център е дефиниран и не работи в здравословен режим, може да е обсебващ и депресиращ, поради огромното горивно напрежение, което изпитва през цялото време. Позволява си да инициира различни неща в живота и създава неподходящ стрес, както за себе си, така и за околните.

Недефинираният Коренов център е устроен да поема и усилва стреса от външния свят и хората. Това може да се преживява като едно постоянно напрежение да върши някакви неща. Тези хора са в един безкраен цикъл, в който се стремят да се отърват от напрежението, че имат работа. Затова ускоряват темпото с идеята, че колкото по-бързо свършат нещо, толкова по-скоро ще изпитат облекчението да не са под напрежение. В нездравословно състояние такъв човек свиква да се движи много бързо и позволява през тялото му да протича огромно количество енергия, с която той не е устроен да се справя. Разбира се, това може да доведе до всевъзможни здравословни последствия. За съжаление мнозинството от хората с недефиниран Коренов център действат несъзнателно и позволяват на външното напрежение да ги движи. Придобиват навика да живеят под стрес и се пристрастяват към адреналиновото напрежение или се опитват да се отърват от него, като правят всичко много бързо.

За да започне да разпознава обуславянето, човека с недефиниран Коренов център трябва постоянно да си задава въпроса „Сега защо бързам? Какво е това напрежение, което усещам?“ и с времето да започне да осъзнава в какви погрешни модели сам се вкарва. Когато започне да разбира от къде е източникът на напрежението, може да не позволява самото напрежение да го завладява и да го кара да бърза.

Във взаимодействието на дефиниран с недефиниран Коренов център недефинираният поема напрежението на дефинирания и го усилва.

Портали в Център Корен

Портал 58 - Порталът на Виталността. Радостната.
Напрежението да коригираш и усъвършенстваш, да подобряваш нещата.

Портал 38 - Портал на Боеца. Опозиция.
Напрежението да намериш смисъл и да се бориш за него.

Портал 54 - Портал на Подтика. Омъжващата се девица.
Напрежението да постигаш, да се издигаш в кариерата, да се трансформираш.

Портал 53 - Порталът на Началата. Развитие.
Напрежението да започваш нови неща.

Портал 60 - Порталът на Приемането. Ограничение.
Напрежението да мутираш, да трансцендираш ограничението.

Портал 52 - Порталът на Бездействието. Неподвичност/Планина.
Напрежението да фокусираш енергията си, да се концентрираш.

Портал 19 - Порталът на Искането. Подстъп.
Напрежението да си чувствителен към нуждите.

Портал 39 - Порталът на Провокацията. Преграда.
Напрежението да откриеш страст и да предизвикаш емоционален дух.

Портал 41 - Порталът на Свиването. Намаляване.
Напрежението да чувстваш, да намериш ново преживяване

 

Център Далак

В графиката на тялото това е един от трите центъра на осъзнаване. Центъра Далак е свързан с осъзнаването дали тялото е в безопасност, усещането за благосъстояние, здраве, комфорт, както и страховете за оцеляването. Това е нашата интелигентна система, която следи каква информация постъпва отвън и отвътре на тялото и дава сигнал, ако прецени, че има опасност. Това е нещо като сензорен „апарат“, който работи чрез нашите интуиция, инстинкт и вкус. Сигналите, които тялото дава обикновено са много тихи и екзистенциални. Предупреждението на интуицията е за конкретния момент. След 10 минути опасността може да е отминала.

Ако този център е дефиниран в графиката на тялото, то той има фиксиран и надежден начин да преживява страховете, което води до усещане за сигурност. Настроен и отговорен е към вътрешния си усет и му се доверява. Дава усещане за сигурност на хората около него.

Ако е недефиниран може да стане зависим от връзки или навици, които му дават илюзорно усещане за сигурност. Да не е гъвкав и да продължава да се придържа към неща, които вече не са здравословни за него. Хората с недефиниран Център на Далака трябва да се научат да се чувстват комфортно в тялото си, да знаят как да се погрижат за него и да се наслаждават на това, което животът им носи. Винаги да използват Стратегията и Авторитета си за взимане на решения, а не от подсилен от ума страх. Да се изправят срещу страховете си, когато е необходимо.

Има голям потенциал за мъдрост, която може да натрупа за здравето и имунната система, да разпознава какво е здравословно или не, да усеща здравословното състояние на другите.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: кара другите да се чувстват добре. Може да накара недефинираните да се освободят от неща, които са добри за тях.

Биологичното съответствие на Центъра Далак е лимфната и имунната система.

Портали в Център Далак

Портал 48 - Порталът на Дълбочината. Кладенецът.
Осъзнаване на потенциалното разрешение или не.
Страх от неадекватност - страха е, че няма достатъчно знания по темата.
Търси дълбочина, за да преодолее страха.

Портал 57 - Порталът на Интуитивната яснота. Благата.
Осъзнаването да чуеш истината в настоящето или не.
Страх от бъдещето - страх от това, което ще донесе бъдещето.
Спира се, за да преодолее страха.

Портал 44 - Порталът на Будността. Идваща за среща.
Осъзнаване чрез обонянието за талантие и потенциала на другите или не.
Страх от миналото - страхът е, че ще се случи същото лошо нещо, което вече се е случвало.

Портал 50 - Порталът на Ценностите. Котелът.
Осъзнаване на отговорността за съхранението на другите или не.
Страх от отговорност - страх от поемане на отговорност или твърде много отговорности поради страх.

Портал 32 - Портаалът на Приемствеността. Дълготрайност.
Осъзнаване какво може да се трансформира или не.
Страх от провал - страх от провал, който те спира да правиш, каквото искаш.

Портал 28 - Порталът на Играча. Превес на великото.
Осъзнаването да се бориш за дадено предназанчение или не.
Страх от смъртта/целта - не поема рискове от страх. Страх, че живота няма да има смисъл, ако не се поемат рискове.

Портал 18 - Порталът на Коригирането. Работа върху разваленото.
Осъзнаване на модела, който трябва да бъде коригиран или не.
Страх от авторитети - страх, че другите ще те критикуват или твърде критичен към себе си.

 

Център Аджна

Центърът Аджна е център на осъзнаване. Той е нашият концептуализационен апарат, в който се случва логическото, абстрактното или индивидуалното мислене. Той е инструмент за мислене, формулиране, рационализиране, качествени и количествени измервания. От него произтичат нашите мнения, идеи и прозрения. Тук се пораждат и нашите ментални страхове, които се преживяват като тревожност.

Ако Центъра Аджна е дефиниран човекът е устроен да мисли, мисли и мисли. Това е ум, който трябва постоянно да е подхранван с нещо, което да обработва. Иначе казано, ако Вие не занимавате ума с нещо, той ще Ви занимава със своите тревоги. Има фиксиран, надежден и постоянен начин на обработване и трансформиране на информацията. Наслаждава се на проучването и изследването на различни теории и концепции. В зависимост от начина, по който е дефиниран може да структурира, подрежда и предава осъзнаванията, до които е достигнал. Капана, в който може да влезе дефинираната Аджна е да взима ментални лични решения, изземвайки функциите на Вътрешния авторитет.

От друга страна недефинираната Аджна може прекалено силно да се опитва да убеди другите и себе си, че е умен и интелектуално сигурен. Често изпитва несигурност в мисловния си процес и се стреми да се придържа към фиксирани вече идеи, мнения и прозрения. Застава в отбранителна позиция, за да докаже че е категоричен и може да спори до безкрай. Ако центъра Аджна е недефиниран не означава, че човекът е глупав – напротив. В общия случай това са силно интелектуални хора, които попиват информацията много бързо и без ограничения. При тях менталният процес е гъвкав, бърз и услужлив. Стига да не попадат в неаза и да се стараят винаги да са категорични могат да се наслаждават и играят с менталното поле, разпознавайки стойностните концепции, за които си струва да мислят. Развиват флуиден и адаптивен ментален процес, отворен за много концепции и идеи.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: напряга и/или очаква другите да са сигурни, като него.

Биологично съответствие: Хипофизна жлеза и Хипоталамус.

Портали в Център Аджна

Портал 47 - Порталът на Проумяването. Потискане. Осмисля объркването.
Страх от безплодност - менталана тревожност, че не може да извлечеш смисъл от объркаването.

Портал 24 - Порталът на рационализирането. Завръщане. Спонтанно знаене.
Страх от невежество - ментална тревожност, че никога няма да узнаеш отговора, че вдъхновението няма да се появи или че няма да може да обясниш знанието си.

Портал 4 - Порталът на Формулирането. Младежко безразсъдство. Формулира логически отговори.
Страх от хаоса - ментална тревожност, че не няма да намериш ред и живота ти е хаотичен, необходимост да намираш и даваш отговори.

Портал 11 - Порталът на Идеите. Мир. Винаги има нови идеи за споделяне.
Страх от мрака - ментална тревожност, че липсва нова, стимулираща идея за споделяне, за която да мислиш или изследваш.

Портал 43 - Портаалът на Прозренията. Пробив. Има уникална перспектива.
Страх от отхвърляне - ментална тревожност, че идеите ти са твърде странни и няма да бъдат разбрани.

Портал 28 - Порталът на Мненията. Следване. Винаги има мнения, основани на факти.
Страх от оспорване - ментална тревожност, че мненията ти ще бъдат оспорени. Трупа детайли, с които да подкрепя мненията си.

 

Център Слънчев сплит

Центърът на Слънчевия сплит е едновременно център на осъзнаване и мотор, който работи във вълна. Тук е заложен нашия потенциал за емоционална интелигентност. Страховете в този център се преживяват като нервност.

За хората с дефинираниран Слънчев сплит е важно да не бързат с взимането на решения, а да изчакват да се появи емоционална яснота относно решението. Емоционалната перспектива, която придобиват докато чакат, дава дълбочина на възприятията. Добре е да имат разбирането, че емоциите, които усещат, се излъчват в средата около тях и могат да въздействат на хората наоколо.

Всяка емоционална вълна е циклична, преминава от надежда към болка, от очакване към разочарование, от радост към отчаяние – после се повтаря отначало. За да създадем емоционална стабилност в живота си, е добре да разберем какъв е модела на емоционалната ни вълна и да го приемем. Разбирането на нашата емоционална вълна е от изключителна важност, за да може да навигираме коректно живота си и да взимаме правилни за нас решения.

Емоционалните вълни могат да бъдат класифицирани според своята честота. В зависимост от дефиницията си, човек може да преживява една или няколко вида честоти.

На графиката - най-отгоре е представен източникът на цялата вълнова механика, който се генерира от каналът на Съчетаването. Генеративната жизнена енергия на Сакралния център дава сила и постоянство на интимността. Тук емоционалната енергия бавно се натрупва и стои. Тук възникват нуждата, страстта и желанията, които ни проникват, разчупват бариерите и ни свързват. Такива хора изглеждат емоционално много стабилни, особено в конфликт, но в тях бушува много мощна емоционална сила, която може да бъде освободена чрез интимност, като допир или прегръдка. Специфичното тук е, че човека е или отворен, или затворен за интимно взаимодействие. Понеже тук емоциите взаимодействат със Сакрала, то интимността зависи от сакралния отклик. Този човек е или на разположение, или не, той или Ви притегля към себе си, или Ви отдалечава. Има интимност или няма интимност.

Следващата вълна, която виждате е т.нар. Племенна вълна, която оперира чрез физически допир и чувствителност към нуждите. Тази вълна ескалира, като емоционалната енергия се натрупва и потиска, докато стигне до пикова точка, разтовари се през тялото и процесът започва отначало. Силата на племенната сделка един вид влияе на емоционалната енергия. Разбирайки механиката на тази вълна, може да се предусети избухването и с подходящото интимно взаимодействие и чувствителност към нуждите може да се избегнат големи емоционални изблици.

Следващият вид емоционална вълна е т.нар. Индивидуална вълна. Тук е страстта, романтиката, драмата и меланхолията. Човек преживява своите променливи настроения без да може да предвиди в каква емоция ще изпадне. Всичко зависи от това, как ще бъде провокиран емоционалния му Дух. Тук емоционалната вълна следва равен ход, докато не се появи нещо, което да го извади от досегашното състояние. Емоцията се променя изведнъж, появява се пик, много бързо от плач, може да започне да се смее, задържа това емоционално състояние известно време, и когато се появи нещо друго – то просто се променя. Тук емоциите може да бъдат много крайни. Тези хора, когато са в емоционална дупка, светът може да им изглежда много черен. Добре е да знаят, че когато са в ниска точка на емоционалната вълна, е добре да останат насаме. Именно от индивидуалните емоции тръгват всички романтични изкуства, като поезия, пеене, музика. Това са хора, които използвайки силата на емоциите си, могат да творят.

Последната представена емоционална вълна е т.нар. Абстрактна вълна. Тя се захранва от адренализираните фантазии за нови преживявания, които формират желания. Това са желания, които се усилват, и с натрупващото се очакване, вълната се движи плавно нагоре, докато в един момент, енергията се променя и настъпва срив. Ако човек не разбира механиката на емоциите си, тези често повтарящи се пикове и сривове са трудни за овладяване и може да действат дестабилизиращо. Тук ключово е да се влиза в преживяванията след като човек си е дал достатъчно време, за да припознае кое е онова желание, което остава и на което е коректно да отдаде енергията си. Например може да си води дневник на желанията и всеки ден да записва всички неща, които иска да направи. С времето ще види, че има такива които продължава да записва в дневника си ежедневно и други, които просто изчезват.

Хората с недефиниран Слънчев сплит в неаза са склонни да избягват истината и конфронтацията. Представят се като мила персона, която иска да се хареса на всеки. Избягвайки конфронтацията, всъщност се опитва да се защити от опустошителните негативни емоции на хората с дефиниран Слънчев сплит. За кратко време емоциите при тях се променят и ги заливат, без те да ги разбират, което създава голяма нервност и несигурност при емоционално недефинираните. Лесно се обиждат.

Ако човек с недефиниран Слънчев сплит успее да не се асоциира с емоциите на другите и им позволи да преминават през тялото му, само за да ги опознава и да им се наслаждава, може да развие подходящата за него мъдрост да знае кога си струва да се конфронтира и защити себе си. Може да развие изключителна емоционална интелигентност и емпатия.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Емоциите, които се излъчват от дефинирания център се поемат от недефинирания и се усилват.

Биологично съответствие: Бъбреци, бели дробове, нервната система, диафрагма.

Портали в Център Слънчев сплит

Портал 37 - Порталът на Приятелството. Семейството.
Генерира сделка въз основа принципите на племето.
Страх от традицията - нервност относно поемането на традиционни роли.

Портал 6 - Порталът на Триенто. Конфликт.
Генерира емоционална вълна, отворен или затворен за интимност.
Страх от интимност - нервност относно разкриването кой си всъщност.

Портал 49 - Порталът на Принципите. Революция.
Вълна, която отхвърля или приема принципите въз основа на нуждите на племето.
Страх от отхвърляне - нервност относно отхвърлянето, непридвидимостта и последиците.

Портал 22 - Порталът на Откритостта. Изящество.
Отворен да слуша, когато е в настроение.
Страх от тишината - несигурен, че ще има кой да го изслуша или че ще има нещо, което да си струва да бъде чуто.

Портал 55 - Портаалът на Духа. Изобилие.
Меланхолия, която има личен характер.
Страх от празнота - нервност, която възниква, когато не знаеш към какво да изпитваш страст.

Портал 36 - Порталът на Кризата. Смрачаване на светлината.
Изпитва глад за предизвикателствата от нови преживявания.
Страх от неадекватност - нервност относно собствената сексуална/емоционална адекватност.

Портал 30 - Порталът на Чувствата. Прилепчивият огън.
Произвежда много мощна емоционална вълна, захранвана с горивото на желанието да изпитваш дълбоки чувства.
Страх от съдбата - нервност относно това какво може или какво не може да се случи.

 

Център Сърце/Его

Центърът Сърце го наричаме още Его център или Център на волята. Това е моторен център, който предоставя енергия за нашето оцеляване в общност, както и развитието ни в материален план. От него извира енергията на волята, която, ако се използва правилно, обикновено формира добра себеоценка, а това от своя страна води до стабилно и надеждно Его. Тук са сделките в материалния свят, контрола, съревнованието, обещанията.

Ако този център е дефиниран, човек обикновено се чувства като супергерой спрямо другите, защото има постоянно на разположение енергията на волята. Това е екстра енергия, която се включва, когато се изисква да се направи нещо повече от обичайните дейности. Обикновено, когато човек с дефинирана воля се ангажира с нещо коректно, той има добра оценка на ситуацията и е наясно какво би му струвало. И разбира се, е готов да плати тази цена. Това формира в него естествено усещане за себеуважение и самочувствие. Има фиксиран начин да се справя на материалната плоскост, както със сделките и обещанията. Хората с дефинирано Его обичат да бъдат похвалени за усилията, които полагат, но е възможно неазово да изискват прекалено много похвали, като по този начин си „напомпват“ егото и очакват всички наоколо да ги харесват. Може да "натискат" другите също да дават обещания и да ги спазват или да се опитват да са твърде силни.

Центърът на Егото е най-силния обуславящ фактор в днешно време. Всеки се стреми да е силен, да е преуспял на материалната плоскост, да държи контрола, да има по-хубава и по-голяма къща от съседа, по-нова кола... Всичко това може да e съсипващо за хората с недефинирано Eго, ако не следват коректно Стратегията и Авторитета си. Когато нямат постоянно на разположение енергията на волята, често не могат да изпълнят обещанията, които дават и съответно това води до нестабилно усещане за себеуважение и себеоценка. Трудно разпознават собствената си стойност. Склонни са да поискат по-малко заплащане за работата си. Опитват се постоянно да се доказват отново и отново. След всяко неизпълнено обещание дават ново и така може да попаднат в порочен кръг, от който много трудно да могат да се измъкнат.

В здравословно състояние хората с недефиниран Център на волята се ангажират само с дейности, следствие на Стратегията и Авторитета си, не дават излишни обещания и са доволни със собствената си стойност.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Кара другите да се чувстват неоценени и съревнователни. Дефинираните е добре да развиват смирение.

Портали в Център Сърце

Портал 21 - Порталът на Ловеца. Захапване.
Държи контрола, контролира обстоятелствата.

Портал 40 - Порталът на Самотата. Избавление.
Волята да набавяш за племето.

Портал 26 - Порталът на Егоиста. Укротяващата мощ на великото.
Да бъдеш най-добрият. Продавачът / Маркетьорът.

Портал 51 - Порталът на Шока. Възправящото се.
Да се състезаваш, да бъдеш пръв в нещо.

 

Център Сакрал

Сакралният център е мотор, който предоставя жизнената енергия за работа и сексуалност. Когато е дефиниран в дизайна, това определя типа Генератор. На генераторите им е присъщо всеки да си има свой ритъм, фокус, начин, по който се грижи и взаимодейства интимно. Енергията на сакралния център е за работоспособност, възпроизвеждане и грижа, както и за оцеляване и центриране. Този център е постоянно „включен“ и дава постоянство, на което генераторите, ако са откликнали коректно, могат да разчитат. За тях е коректно да са заети с нещо, да се наслаждават на работата, която вършат, и тя да им носи удовлетворение. Сакралния център има собствен глас, който може да се преживее и усети в тялото. Наричаме го отклик. Обикновено отклика се появява в следствие на провокация от средата. Когато се появи нещо при генераторите, те могат да усетят своя отклик. Сакралният отклик се усеща в тялото като прилив на енергия или задвижване на тялото напред и нагоре. Откликът може да е усещане в областта на сакралния център – малко под пъпа. То може да приеме формата на разливаща се топлина, подскачане или приятно свиване, когато сигнализира, че отговорът е положителен. Би могло да се прояви и като спонтанно издадени звуци през устата, които са утвърдителни или не. Ако липсва отклик, то за генераторите не е коректно да се ангажират с предоставената от средата провокация.

Наблюдаването на сакралният отклик е важно, за да може да се следи дали енергията се влага правилно или не. Когато сакралната енергия се влага в дейности, за които я има налична, тогава всичко се случва с лекота и без съпротива, което носи много приятно задоволство. Генераторите трябва да бъдат щастливи с работата, която имат. Иначе, ако инициират вместо да откликват, могат да изчерпят сакралната си енергия нездравословно, да се чувстват хронично изморени, зациклили или лесно да се отказват, което води до дегенеративни процеси в тялото и фрустрация.

Недефинираният Сакрален център в неаза не знае кога да спре, не разпознава кога е преминал границата. Склонен е да работи до точката на преумора, което може да го разболее. Не разбира кога да се оттегли за почивка. Може да е твърде разпален и пристрастен към секса, което също е изтощаващо. При тях енергията е непостоянна и има дни, в които не чувстват сила в себе си. Тогава е добре да си почиват, релаксират и да се занимава само с неща, които са им приятни. В здравословно състояние хората с недефиниран Сакрален център наблюдават и изучават как протича енергията в живота. Управляват своята непостоянна енергия, като работят като специалисти за кратки периоди, насочвайки другите в тяхната работа. Знаят кога да се оттеглят от хората със сакрална енергия.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Създава напрежение в другите да продължават да работят, да не спират, когато са изморени.

Биологичното съответствие: яйчниците и тестисите.

Портали в Център Сакрал

Портал 34 - Порталът на Мощта. Мощта на великото.
Чиста мощ, която импулсира.

Портал 5 - Порталът на Фиксираните модели. Чакане.
Енергията да създадеш и повтаряш модели и ритуали, за да осигуриш постоянен поток.

Портал 14 - Порталът на Силовите умения. Притежание в огромна степен.
Излъчва енергия (пари, ресурси), за да импулсира посоката в живота.

Портал 29 - Порталът на Постоянството. Бездънното.
Ангажира се с преживявания изцяло заради потенциала за откритие.

Портал 59 - Порталът на Сексуалността. Разпръскване.
Енерията за свързване в интимен съюз.

Портал 9 - Порталът на Енергията за детайли. Укротяващата мощ на малкото.
Концентрираната енегрия да установиш модел.

Портал 3 - Порталът на Подреждането. Трудности в началото.
Внася ред в пулсовата честота на мутацията.

Портал 42 - Порталът на Растежа. Увеличаване.
Завършва цикъл и довежда нещата докрай.

Портал 27 - Порталът на Грижата. Подхранване.
Подхранва и предпазва в името на оцеляването.

 

Център Г

Това е център на нашата идентичност, усещането ни за Аз. Тук се определят поведенческата ни роля, креативната ни роля и колективните ни роли. Задава усещането ни за любов и посока в живота. Това е мястото на Магнитния монопол, който привлича в живота ни любов и красота.

Магнитният монопол и Кристалът на дизайна образуват едно съвършено цяло, което попада в нас в момента на зачеването. Докато плодът се оформя по време на бременността, Кристалът на дизайна се придвижва в Центъра Аджна, а Магнитния монопол заема своето място в Центъра Г, създавайки нашата „илюзия за отделеност“. Това усещане за раздяла ни кара да търсим любов извън себе си, опитвайки се да добием усещане накъде отиваме и кои сме по отношение на другите. Истината, е че не е необходимо да търсим извън себе си, за да открием кои сме. Любовта е вътре в нас. Магнитният монопол съединява Кристалите на Личността и на Дизайна и създава нашето усещане за идентичност, отделена от цялото. Друг аспект е притеглянето, което Магнитния монопол извършва, което ни сънастройва с правилната за нас траектория и фрактал.

Когато този център е дефиниран, човек естествено се доверява на Стратегията и Авторитета си, че ще го поставят в правилната посока, и че ще бъде с подходящите хора, които да му дадат нужната любов. Има усещане за собствената си идентичност, знае кой е, обича себе си, и не е зависим от любовта на другите. Разбирайки своята вярна посока, не бива да изпада в капана да инициира нова посока или нова любов, а трябва да изчака всичко да се случи в хармония с неговия живот. Хората с дефиниран Г център трябва да следват себе си, а не другите. Да не се поддават на очакванията, породени от обуславянето и да отхвърлят личната си посока, иначе може да изпитват силно усещане за загуба в живота си, липса на любов или напълно да се откажат от себе си.

За хората с недефиниран Център Г мястото и средата са от изключителна важност. На неподходящото място срещат неподходящи за тях хора и им се случват неподходящи неща. Всеки човек с недефиниран Г център има специална връзка с местата, на които ходи. Появяват се специфични усещания в тялото, които говорят дали мястото е подходящо или не. Ако веднъж са разбирали как да разпознават подходящите от неподходящите за тях места може да се окаже много голямо улеснение в живота. Защото никой и нищо не би трябвало да ги задържа на грешно място. Друго нещо, което е добре да разпознаят, е, че посоката при тях идва от хората, които срещат на подходящите за тях места. Това са хора, на които е достатъчно само да благодарят за предоставената посока и да пуснат, без да се привързват излишно към тях.

В неаза хората с недефиниран Г център може постоянно да са заети с търсенето на вярната посока и любов. Може постоянно да изпитват копнеж за още и още любов. Това е копнеж, който не може да бъде задоволен, защото е проекция на ума. Умът е този, който търси още любов, защото не намира в себе си. Такива хора могат да намерят комфорт, доверявайки се, че правилната за тях любов ще ги намери или да се чувстват спокойни с любовта, която имат. Друг аспект е да търсят себе си, опитвайки се да разберат каква е тяхната идентичност и да се асоциират с различни чужди идентичности. Може да са объркани каква роля да заемат в различни ситуации. Вместо да се асоциират с конкретна роля, може да приемат факта, че са устроени да преминават през живота като хамелеони и всяка ситуация може да изисква различно поведение. Така през годините развиват уникалната за този център способност да помагат на другите да намерят любов и посока.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Създава напрежение в другите да търсят любов и посока.

Биологично съответствие: Черен дроб, кръв.

Портали за посока в Център Г

Портал 1 - Порталът на Себеизразяването. Съзидателният.
Мястото ни в настоящето. Способността за творчество.

Портал 2 - Порталът на Посоката на Аза. Приемащата.
Има визия за посоката. Шофьорът.

Портал 13 - Порталът на Слушателя. Задругата на хората.
Предоставя посока на база опита.

Портал 7 - Порталът на Ролята на Аза във взаимодействието. Армията.
Предоатвя посока на база логиката. Има визия за бъдещето.

Портали на любов в Център Г

Портал 10 - Порталът на Поведението на Аза. Стъпване.
Любовта към това да бъдеш себе си.

Портал 15 - Порталът на Крайностите. Скромност.
Любовта към човечеството. Приема различни ритми и крайности на поведение.

Портал 25 - Порталът на Духа на Аза. Невинност.
Универсалната любов.

Портал 46 - Порталът на Решимостта на Аза. Издигане.
Любовта към тялото. Решимост да упорстваш.

 

Център Гърло

Гърлото е център на манифестиране. Всичката енергия от тялото и ума се стреми да стигне до изява през Центъра Гърло. Той отговаря за нашето вербално изразяване, манифестиране на действие, трансформация и комуникация със света. Основната функция на този център е свързана с общуването, да изразяваме кои сме, какво мислим, какво чувстваме, какво знаем, създаваме или научаваме, какво сме видели или чули и можем да кажем, за да усилим и вдъхновим другите. Ефективното общуване гарантира качеството ни на взаимодействие с другите. Манифестирайки себе си, се представяме пред другите по уникален начин.

Когато този център е дефиниран, човека има фиксиран и надежден начин на говорене и изява и използва Стратегията и Авторитета си, за да намери подходящия тайминг за комуникация и изява. Гласът се определя от начина, по който този център е дефиниран в графиката на тялото. Активираните портали ни разкриват как точно се изразяват и задействат онези промени, които допринасят за нашата лична трансформация и за еволюцията на човечеството.

В зависимост от това с кой център е свързан, Центърът Гърло изразява чрез думи или действия енергията на съответните центрове. Може да изразява идентичността, интуицията, емоциите, ума, волята или да манифестира отклика.

В нездравословно състояние дефинираното Гърло може да говори и прави твърде много неща, като отдава некоректно енергията си на всеки импулс.

Основният въпрос за хората с недефинирано Гърло е: „Опитвам ли се да привличам вниманието върху себе си чрез думи или действия? Инициирам ли?“ Тези хора обичат да ги забелязват, да бъдат в светлината на прожекторите, да са звезди. Но разбира се, това е неазова стратегия, която изтощава ресурсите им. За тях е коректно да запазят мълчание, докато не ги инициират да говорят. Това е момента, в който могат да бъдат чути. Иначе нещата, които говорят може да „увиснат“ във въздуха или да останат неразбрани. Не могат да правят планове какво биха казали в конкретна бъдеща ситуация. Какво биха казали зависи изцяло от хората, с които взаимодействат. С времето се научват кой говори истината. Знае кой и какво си струва вниманието. Развива потенциала да изрази себе си по много различни начини.

Ефект на дефиниран върху недефиниран център: Създава напрежение в другите да говорят или да инициират от ума.

Биологичното съответствие: Щитовидна и паращитовидни жлези

Портали в Център Гърло

Портал 62 - Порталът на Детайла. Превес на малкото.
„Аз мисля или не“. Предава мненията, детайлите и фактите.

Портал 23 - Порталът на Асимилирането. Разединение.
„Аз знам или не“. Предава индивидуални прозрения.

Портал 56 - Порталът на Стимулирането. Скиталецът.
„Аз вярвам или не“. Разказва стимулиращи идеи и истории.

Портал 16 - Порталът на Уменията. Ентусиазъм.
„Аз експериментирам/идентифицирам се или“. Предава майсторки уменията.

Портал 20 - Порталът Настоящето. Съзерцание.
„Аз съм сега или не“. Изразява екзистенциална яснота/действие.

Портал 31 - Порталът на Влиянието. Влияние.
„Аз водя или не“. Изразява посока за бъдещето.

Портал 8 - Порталът на Приноса. Съединение.
„Аз мога да дам принос или не“. Уникално себеизразяване.

Портал 33 - Порталът на Уединението. Оттегляне.
„Аз помня или не“. Споделя опита от миналото.

Портал 35 - Порталът на Промяната. Прогрес.
„Аз преживявам/чувствам или не“. Прогрес чрез опита.

Портал 12 - Порталът на Предпазливостта. Застой.
„Аз знам, че мога да опитам или не“. Социално предпазлив.

Портал 45 - Порталът на Събирача. Събиране заедно.
„Аз имам или не“. Изразява материалния процес. Ръководи чрез образование

Ако желаете да научите повече на теория или практика вижте какви семинари и обучения предстоят.

Предстоящи събития