Програма за себе си - Хюман Дизайн

Програма "Лична трансформация"


Програмата включва серия от лекции за всички значими теми в Хюман Дизайн, което ще Ви даде възможност да получите по-цялостно разбиране за себе си и начина Ви на взаимодействие със средата. Ще се срещаме онлайн. Може да се включите в цялата програма или само на конкретна лекция.

Тема 1: Въведение в Системата за дизайна на човека - 28 април 2023

 • Ще научите какво представлява графиката на тялото в Системата за дизайна на човека и как тя отразява механиката на Вашия дизайн. Може да генерирате безплатно своята хюман дизайн карта тук.
 • Ще говорим за деветте центъра в Графиката на тялото и как техните теми се отнасят за различните аспекти на живота. Ще научите как деветте центъра функционират в здравословно и нездравословно състояние. Как да се освободите от обуславянето и да го превърнете в мъдрост.
 • Ще разгледаме четирите енергийни типа в Хюман дизайн и коректният им начин на функциониране. Каква е присъщата за всеки тип Стратегия.
 • Ще разгледаме всички видове Вътрешен и Външен авторитет според Хюман дизайн и ще се научите как да ги зачитате, за да взимате правилно решения в живота си.
 • Начало - 18:00 часа, времетраене - 2 часа.
 • Място - онлайн.
 • Цена - 55 лв.
 • Запазете своето място

Тема 2: Жизнена сила - 19 май 2023

Ще си поговорим за видовете жизнена сила, които всеки от нас носи в различно съотношение.

Ще разберете какви правила са валидни в индивидуален, племенен и колективен аспект.

Ще обясним видовете дефиниция в графиката на тялото.

Начало - 18:00 часа, времетраене - 2 часа.

Място - онлайн.

Цена - 55 лв.

Запазете своето място

Тема 3: Житейска роля - 26 май 2023

Хюман дизайн е многопластова наука и Профила е един от базовите пластове.

Ще научите как сте устроени да взаимодействате с другите и със себе си на лично, колективно и племенно ниво.

Ще разберете какви роли са Ви присъщи, когато възприемате от средата, и когато излъчвате в средата.

Ще си поговорим за видовете съдба.

Начало - 18:00 часа, времетраене - 2 часа.

Място - онлайн.

Цена - 55 лв.

Запазете своето място

Тема 4: Житейско предназначение - 2 юни 2023

Ще получите разбиране защо сте тук, какво е Вашето предназначение в живота. Всеки има специализация, която му се отдава най-добре и която се реализира с най-голяма лекота.

Ще си поговорим за Рейв мандалата.

Ще разгледаме спецификите на четирите квадранта, според които се определя мисията Ви.

Начало - 18:00 часа, времетраене - 2 часа.

Място - онлайн.

Цена - 55 лв.

Запазете своето място

Тема 5: Партньорски взаимоотношения - 9 юни 2023

 • Всеки може да има добра и удовлетворяваща го връзка, стига да е влезнал коректно в нея и да разбира механиката на взаимодействие с партньора си.
 • Ще разгледаме каква може да е динамиката на взаимодействие на партньорите.
 • Кои са горещите точките на привличане и отблъскване между двамата.
 • Кои теми са основа за приятелство.
 • Кой е принуден постоянно да прави компромис със себе си, докато е във връзката.
 • Начало - 18:00 часа, времетраене - 2 часа.

  Място - онлайн.

  Цена - 55 лв.

  Запазете своето място

Цена за всички теми от Програма "Лична трансформация", предплатена до 28 април - 250 лв.

Заяви Програма "Лична трансформация"

Ако сте вдъхновени от Системата за дизайна на човека, елате при нас и започнете своя експеримент.

Запазете своето място