Курс „Заживей дизайна си“ - Хюман Дизайн

Курс „Заживей дизайна си“


Готови ли сте да се срещнете с красотата на това, което представлявате? Да изследвате своите силни и слаби страни? Да погледнете под повърхността на Вашата реалност и да откриете какво мотивира и движи Вашите решения?

Присъединете се към курса

10 - 11 декември 2022

Два дни интерактивни занимания на живо в гр. София

Запазете своето място

Представете си, че можете напълно да изразите своя потенциал!

 • Ще научите с какви енергийни ресурси разполагате и как да се възползвате пълноценно от тях.
 • Ще научите кой е Вашият личен и коректен начин за взимане на решение.
 • Ще разберете как да се доверявате на напътствията на Вашия „вътрешен глас“ за различните житейски ситуации и да сте спокойни, че решенията, които взимате са Ваши, а не обусловени от някой друг.
 • Ще научите каква стратегия да прилагате в живота.
 • Ще научите кои модели за вземане на решение са погрешни за Вас.
 • Ще се почувствате освободени от нездравословния натиск – психически или физически, който са Ви оказвали.
 • Ще се откажете от нуждата да се доказвате, а да сте доволни от това, което сте.

Как може да промени живота Ви?

Този курс Ви дава възможност да приемете своята уникалност, да се научите да се възползвате от дарбите и силните си страни, да управлявате правилно енергетиката си, за да бъдете в хармония с потока на живота.

Ще се научите как да влизате в преживявания и взаимоотношения по правилния за Вас начин, което ще елиминира ненужната съпротива от живота Ви.

Ще даде възможност да изразявате своята уникалност, трансформирайки и подобрявайки качеството на Вашите взаимоотношения и живот.

Какво е Хюман дизайн?

Да живееш дизайна си - ето основната цел на познанието за дизайна на човека. Това е експериментът да трансформираш живота си решение по решение. Вашият дизайн е план, чрез който разбирате как функционирате. Дизайнът на човека не е нещо, в което да вярвате, а по-скоро нещо, с което да експериментирате.

Хюман Дизайн е полезен инструмент за хора, които желаят да пробудят пълния си потенциал. Представете си, че имате „инструкции за употреба“ още от самото раждане и ги следвате. Това би Ви позволило да изживеете живота, за който сте родени. Осигурява надеждни указатели, които Ви водят към осъзнатост и Ви помага да се доверите на вродената мъдрост във Вас.

Графиката на тялото представя Вашия уникален енергиен план. От нея може да видим как сте устроени да функционирате, коя е онази Ваша вътрешна мъдрост на тялото, на която да се доверявате в процеса си на взимане на решение. Решения, които не идват от интелекта, а от по-дълбоко място, наречено Авторитет.

Хюман Дизайн просто Ви помага да опознаете себе си от друга гледна точка. Животът по Вашия дизайн Ви дава възможност да проявите талантите си, да изживеете своята архетипна природа и улеснява интеграцията на тялото и ума.

Курсът „Заживей дизайна си“

Основната цел на този курс е да Ви подкрепи във Вашата трансформация и личностно израстване.

Ще придобиете разбиране за Вашия идеален начин на съществуване, произтичащ от Вашия Тип и Стратегия.

Как Вашето енергийно тяло стига до решенията си т.е кой е Вашият Вътрешен авторитет.

Как функционирате в различните области на живота във връзка с деветте енергийни центъра.

Вашият процес се задълбочава и обосновава чрез споделяне с другите участници в курса.

Как ще Ви помогне този курс?

 • Да опознаете себе си. Ще разберете как да се сънастроите със силата вътре във Вас, за да изразите максимално потенциала си.
 • Ще научите кой е гласът на Вашата вродена, лична, вътрешна истина и как да го оставите да Ви води.
 • Ще установите съзнателна връзка с Вашия идеален и хармоничен начин на съществуване, който Ви вкарва в потока на живота.
 • По отношение на комуникацията – ще се научите как да общувате ефективно и честно с другите, за да могат те да Ви чуят.
 • Ще Ви помогне да трансформирате Вашите взаимоотношения, като останете верни на себе си и позволите на другите да бъдат себе си.
Запишете курса

Съдържание на курса

Ще научите какво представлява графиката на тялото в Системата за дизайна на човека и как тя отразява механиката на Вашия дизайн. Може да генерирате безплатно своята хюман дизайн карта тук.

Ще разгледаме четирите енергийни типа в Хюман дизайн и коректният им начин на функциониране. Каква е присъщата за всеки тип Стратегия.

Ще разгледаме всички видове Вътрешен и Външен авторитет според Хюман дизайн и ще се научите как да ги зачитате, за да взимате правилно решения в живота си.

Ще говорим за деветте центъра в Графиката на тялото и как техните теми се отнасят за различните аспекти на живота. Ще научите как деветте центъра функционират в здравословно и нездравословно състояние. Как да се освободите от обуславянето и да го превърнете в мъдрост.

Структура на курса

В два последователни дни – един уикенд – ще се запознаем с основните понятия в Системата за дизайна на човека. Всеки ще получи конкретна информация за Типа, Стратегията и Авторитета си, както и указания как да се справя с неазовите си теми. Ще има много практическа информация и примери. Ще има възможност за споделяния и свободни дискусии.

Събитието ще се проведе на живо в гр. София на 10 и 11 декември 2022 г.
Начало: 10:00 часа
Край: 18:00 часа
Предвидени са паузи.

Цена за ранно записване до 1 декември: 360 лв.

Редовна цена след 1 декември: 400 лв.

Ако сте вдъхновени от Системата за дизайна на човека, елате при нас и започнете своя експеримент.

Запазете своето място