Базов анализ - Хюман Дизайн

Индивидуален базов анализ


Задълбочен поглед на Вашия Тип, Стратегия и Вътрешен авторитет за взимане на решения. Ще разгледаме механизма Ви на взаимодействие с обкръжаващия Ви свят, жизнената сила и не-азовите стратегии на ума.

Това е първият анализ, с който е препоръчително да се запознаете. Той включва:

 • Кратък обзор на Системата за дизайна на човека /Хюман Дизайн/.
 • Ще разберете какъв е Вашият енергиен тип и каква стратегия да ползвате в живота, за да нямате съпротива по пътя си. Всеки Тип има начин на функциониране и специфика, която е добре да познавате, за да разбирате по-добре себе си и околните.
 • Ще научите кой е Вашият Вътрешен авторитет, на когото да се доверите, за да взимате правилни решения в живота си. Има хора, които са емоционални, други, които са спонтанни, волеви и т.н. Точно това показва Вътрешния авторитет - на кое усещане в тялото да се осланяте, когато ежедневно взимате решения.
 • Друг аспект от Базовия анализ е т.нар. Профил. Той дава информация как сте устроени да взаимодействате със себе си и околните, как се вписвате в обществото, кои са присъщите Ви роли на поведение.
 • Дефиницията, заедно с другите аспекти, разкрива каква е Вашата уникалност. Ще разберете каква жизнена сила имате на разположение 24/7 през целия си живот. Приемайки, как сте устроени да функционирате, е базата да заобичате себе си.
 • Друг много интересен и важен аспект, на който ще обърнем внимание, е какви може да са погрешните модели, в които влизате и Ви пречат да живеете автентично.
Ако искате да задълбочите в опознаването на себе си, с удоволствие ще Ви разкажа за Вашия дизайн.

Времетраене: 90 - 120 мин.

Цена: 150 лв.

Поръчайте анализа

Как ще Ви помогне този анализ?

 • Да опознаете себе си. Ще разберете как да се сънастроите със силата вътре във Вас, за да изразите максимално потенциала си.
 • Ще разберете кой е гласът на Вашата вродена, лична, вътрешна истина и как да го оставите да Ви води.
 • Ще установите съзнателна връзка с Вашия идеален и хармоничен начин на съществуване, който Ви вкарва в потока на живота.
 • По отношение на комуникацията - ще се научите как да общувате ефективно и честно с другите, за да могат те да Ви чуят.
 • Ще Ви помогне да трансформирате Вашите взаимоотношения, като останете верни на себе си и позволите на другите да бъдат себе си.

„ Любовта към себе си се състои в това да приемем своя потенциал и своите ограничения и да им се наслаждаваме по пътя на живота ни. ”

Запазете час за Индивидуален базов анализ