Детски анализ - Хюман Дизайн

Индивидуален анализ на дете или тийнейджър


Ще разберете с какво се различава детето Ви от Вас. Как е устроено да функционира и взаимодейства със света. Ще получите насоки за коректното отглеждане и възпитание.

Независимо че са малки, децата имат присъщ им дизайн, който ще се разгръща с времето. Реално няма разлика в начина, по който се образува дизайна на дете в сравнение с възрастен т.е. още от самото раждане детето е устроено да има своя уникален дизайн, характерен за него самото.

Всеки родител желае най-доброто за своето дете. А какво по-хубаво от това да го напътствате и възпитавате по най-подходящия за него начин? Когато детето е малко, е добре родителя да се запознае с дизайна на детето си и на негова база да избира най-правилното поведение и за двете страни. Дете, възпитавано да взаимодейства с живота по начин, който му е генетично присъщ, има много по-голям шанс да изпълни предназначението си в живота.

В този анализ ще обсъдим:

  • Какви са спецификите на детето Ви като Тип, Стратегия и Авторитет и как те се различават от Вашите.
  • Какви са спецификите на детето Ви от гледна точка на жизнената му сила и как си взаимодействате един с друг. Къде са точките Ви на привличане и отблъскване, приятелство или компромиси. Как се обуславяте взаимно.
  • Много важен елемент е разбирането от страна на родителя кои са присъщите роли на детето при общуването с околните и как да ги подкрепи и подхрани.
  • Ще получите насоки за коректния начин на хранене на малкия човек.
Добре е родителите първо да са запознати със собствения си дизайн и да имат опит с експериментирането му, и тогава да обърнат внимание на детето, защото осъзнатостта на родителя е от изключителна важност в процеса на коректното отглеждане и възпитание на подрастващите.

Времетраене: 90 - 120 мин.

Цена: 120 лв.

Поръчайте анализа

Как ще Ви помогне този анализ?

  • Да опознаете детето си. Ще придобиете цялостно разбиране за начина, по който е устроено да функционира детето Ви и кои са присъщите му роли.
  • Неговата истина. Ще разберете кой е правилният за детето начин за взимане на решения и ще имате възможността още от малко да го научите да зачита Вътрешния си авторитет.
  • Когато разберете каква е механиката Ви на взаимодействие, и че тя не може да бъде променена, ще придобиете съвсем нова перспектива за отношенията ви.
  • По отношение на комуникацията - ще се научите кой е идеалния начин на общуване помежду ви. Как е устроено детето Ви да се изразява.
  • Ще установите взаимоотношения на уважение и обич, които произтичат от свободата да сте себе си във връзката.

„ Бебетата, малките същества, които идват на бял свят, са не по-малко силни от възрастните. ”

Запазете час за Индивидуален анализ на дете или тийнейджър