Анализ на Жизнен цикъл - Хюман Дизайн

Анализ на Жизнен цикъл


Има моменти в живота, когато човек се чувства като на кръстопът. Ако сте запознати със спецификата на тези трудни периоди, може по-лесно да преминете през тях. Това са периоди, в които се случва интензивно учене за собственото Ви предназначение.

В този анализ се разглежда какви нови роли трябва да усвоите, за да си помогнете в процеса на осъществяване на съдбата си. Какви нови теми се появяват за изследване и усвояване. Как се променя средата и перспективата Ви през предстоящия период.

Може да изберете един от следните анализи на Жизнен цикъл:

  • Слънчев възврат – това е периода между два рождени дни. Дава представа как ще се разгърне Вашата лична година, докато Земята прави една обиколка около Слънцето. Подходящо време за този анализ е три месеца преди рождения Ви ден.
  • Сатурнов възврат – показва какви промени и влияния ще Ви съпътстват в процеса на съзряване. Това е периода на излизане от детството и навлизането в зряла възраст, който е около 29 - 30-та година. Този анализ е силно препоръчителен за всички с 6-та линия в Профила. Най-подходящото време за този анализ е около 3 години след настъпването на реалния Сатурнов възврат в живота на човека.
  • Уранова опозиция – това е времето около 40 годишна възраст, което може да бъде съпроводено с много промени, кризи или обновления. Това е период, в който средата Ви и гледната Ви точка могат да претърпят сериозна трансформация. Този анализ е препоръчителен за всички, които нямат 6-та линия в профила и най-подходящото време за него е около 3 години преди същинското настъпване на Урановата опозиция в дизайна.
  • Хиронов възврат – това е периода около 50-та година, когато човек трябва вече да се е научил да живее автентично и е готов за осъществяването на истинското си предназначение в живота. Това трябва да е период на разцвет и реализация. Най-подходящото време за този анализ е около 3 години преди настъпването на Хироновия възврат в живота на човека.

Времетраене: 90 - 120 мин.

Цена: 180 лв.

Поръчайте анализа

Как ще Ви помогне този анализ?

  • В периодите на преход се появява по-сериозен подход към определени въпроси и се случват забележими промени в живота. Съзнателното влизане в тези периоди може да улесни процеса на преминаване.
  • Помага Ви правилно да се ориентирате сред понякога хаотичните събития.
  • Разглеждайки влиянието на транзитното поле върху индивидуалния дизайн, може да предвидим с какви сили ще взаимодейства човек в даден период от живота.
  • Ще разберете какви нови теми и роли ще трябва да усвоите, за да развиете пълноценно дизайна си.

„ Плавното преминаване през трудните етапи от живота е умение, което може да бъде развито. ”

Запазете час за анализ на Жизнен цикъл