Анализ на Инкарнационен кръст - Хюман Дизайн

Анализ на Инкарнационен кръст


Ще получите разбиране защо сте тук, какво е Вашето предназначение в живота. Всеки има специализация, която му се отдава най-добре и която се реализира с най-голяма лекота.

Темата на Инканационния кръст взема превес в живота на човека, когато той установи своята основа, на която стъпва. Следвайки своите Стратегия и Авторитет, човек позволява на тялото си да се позиционира в най-подходящата за него среда. В тази среда се разгръща неговата уникална перспектива, която само той е устроен да забелязва и развива, разгръща се неговата специализация. Може да се каже, че предназначението в живота се реализира едва след като човек автентично следва себе си и се е справил с всички предизвикателства на дизайна си.

В този анализ се разглежда:

  • Разглеждаме темата на Инкарнационния кръст и как би се проявило предназначението в живота.
  • Дали човека е с лична, фиксирана или трансперсонална съдба. И как Профила конкретизира темата на предназначението, кои са присъщите Ви роли.
  • Как темата на Кръста се съчетава с жизнената сила.
  • Кои са най-подходящата среда и гледна точка, за да се разгърне предназначението.
  • Какво би могло да попречи по пътя на реализацията.
Информацията, която този анализ дава, не е коя е подходящата професия, задача или конкретна дейност, а по-скоро какво допринася човекът в света, с какво би могъл да е полезен на цялото спрямо заложените му характеристики в дизайна.

Преди да пристъпите към анализ на Инкарнационен кръст е добре да сте експериментирали със Системата за дизайна на човека около три години, за да може информацията, която получите да бъде истински ценна за Вас.

Времетраене: 90 - 120 мин.

Цена: 180 лв.

Поръчайте анализа

Как ще Ви помогне този анализ?

  • Да опознаете Вашето предназначение. Ще придобиете представа в какво Ви бива най-много и как бихте могли да го развиете. С какви енергийни ресурси разполагате и как да се възползвате пълноценно от тях.
  • Ще разберете коя е най-подходящата среда и гледна точка за Вас по отношение на осъществяването на предназначението Ви в живота.
  • Ще придобиете възможност да забелязвате знаците по пътя Ви, които Ви водят в правилната посока.
  • Ще разберете как да се доверявате на напътствията на Вашия „вътрешен глас“ за различните житейски ситуации и да сте спокойни, че решенията, които взимате са Ваши, а не обусловени от някой друг.

„ Следвайки Стратегията и Авторитета си съвсем естествено ще се сънастроите с правилната посока за реализирането на предназначението Ви в живота. ”

Запазете час за анализ на Инкарнационен кръст